دانلود مقاله ارزیابی استفاده و تأثیر فناوری های وب 2.0 در دولت محلی

دانلود مقاله ارزیابی استفاده و تأثیر فناوری های وب 2.0 در دولت محلی

دانلود مقاله ارزیابی استفاده و تأثیر فناوری های وب 2.0 در دولت محلی

دانلود مقاله ارزیابی استفاده و تأثیر فناوری های وب 2.0 در دولت محلی

موضوع انگلیسی:Evaluating the use and impact of Web 2.0 technologies in local government

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:15
سال انتشار:2015

چکیده

نسل دوم فناوری های مبتنی بر وب (وب 2.0) مانند رسانه های اجتماعی و سایت های شبکه به طور فزاینده ای در حال افزایش است
مورد استفاده دولتها برای فعالیتهایی از جمله سیاستگذاری باز تا کمپینهای ارتباطی و
خدمات مشتری. با این حال ، این به نوبه خود چالش های بیشتری را به همراه داشته است. بر اساس ماهیت خود ، فناوری های وب 2.0 نسبت به مدلهای سنتی ارائه اطلاعات یا ایجاد خدمات دیجیتالی تعامل بیشتری دارند.
چنین فناوری هایی مجموعه جدیدی از مزایا ، هزینه ها و خطرات را برای مقامات دولتی که از آن استفاده می کنند ، باز می کند
این رسانه های اجتماعی و دیجیتالی برای افزایش کار خود هستند. این مطالعه از ادبیات موجود به همراه یک مقاله استفاده می کند
بررسی کیفی موردی عمیق برای پیشنهاد چارچوبی نوظهور برای ارزیابی استفاده درون سازمانی
فناوری های وب 2.0 و تأثیر آن بر دولت محلی یافته های مطالعه چهار عامل اضافی را مشخص کرد
(یعنی مزایا: درون بازاریابی ، مشارکت غیررسمی ، هزینه ها: محدودیت های حجم کار و ریسک: ادغام با سایر افراد
به عنوان بخشی از معیارهای ارزیابی که قبلاً در ادبیات موجود مورد بحث قرار نگرفته است
پیرامون زمینه استفاده از وب 2.0 در دولت محلی این مطالعه نتیجه می گیرد که تجزیه و تحلیل ترکیبی از
عوامل ارزیابی و ارزیابی تاثیر ، به جای یک رویکرد خاص ، بهتر به تصمیم گیری کمک می کند
هنگام پیاده سازی فناوری های وب 2.0 برای استفاده توسط کارکنان ادارات دولتی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید