دانلود مقاله ارزیابی ادراکات اخلاقی معلمان دبستان

دانلود مقاله ارزیابی ادراکات اخلاقی معلمان دبستان

دانلود مقاله ارزیابی ادراکات اخلاقی معلمان دبستان

دانلود مقاله ارزیابی ادراکات اخلاقی معلمان دبستان

موضوع انگلیسی:Evaluation of ethics perceptions’ primary school teachers
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2014

چکیده

در این مطالعه ، نظرات اخلاقی معلمان کلاس ابتدایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارزیابی ها عبارتند از: مالکیت
سطوح معلمان درباره دانش اخلاق و مفاهیم اخلاقی ، دیدگاه های آنها در مورد مفهوم فضیلت ، تا چه حد
آگاهی آنها از الگو بودن در برابر دانش آموزان ، دیدگاه های آنها در مورد ارزشهای آموزشی. روش تحقیق کیفی استفاده شده است
در این طرح تحقیق از حقایق علمی استفاده شده است. جامعه و نمونه مطالعه براساس اولیه ایجاد می شود
معلمان کلاس درس واقع در استان وان ، ترکیه. از آن منطقه ، 15 معلم کلاس درس شامل این مطالعه است
نمونه. در پژوهش از فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. داده های بدست آمده با روش توصیفی و
روش تحلیل محتوا از تکنیک های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش کیفی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید