دانلود مقاله ارزشها و آموزش دانش (VaKE) در تربیت معلم

دانلود مقاله ارزشها و آموزش دانش (VaKE) در تربیت معلم

دانلود مقاله ارزشها و آموزش دانش (VaKE) در تربیت معلم

دانلود مقاله ارزشها و آموزش دانش (VaKE) در تربیت معلم

موضوع انگلیسی:Values and Knowledge Education (VaKE) in Teacher Education
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2014

چکیده

با برنامه درسی جدید علوم استرالیا ، یک تغییر قابل توجه تأکید بر علم به عنوان یک تلاش انسانی است. برای
بسیاری از معلمان پیش از خدمت ، علوم در مدرسه و دانشگاه به عنوان واقعی ، بدون ارزش و بدون کاوش در علوم ارائه شد
نقش پیچیده در جامعه با استفاده از ارزشها و آموزش دانش پاتری ، وایرینگر و واینبرگر (2007) ، ما
ارائه یک داستان معضل در مورد پیشنهاد برای آبیاری سیستم رودخانه استرالیا. این مبارزه شخصی یک خانواده را ترسیم می کند
با کاهش درآمد کشاورزی با اشتیاق عالی فرزندشان برای تحصیل در شهر مبارزه می کنند. از معلمان پیش از خدمت خواسته شد
تصمیم بگیرید که آیا خانواده محافظه کار باید زمین خود را آبیاری کنند یا نه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید