دانلود مقاله ادراک اخلاق در تجارت: تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات

دانلود مقاله ادراک اخلاق در تجارت: تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات

دانلود مقاله ادراک اخلاق در تجارت: تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات

دانلود مقاله ادراک اخلاق در تجارت: تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات

موضوع انگلیسی:The perception of ethics in business: analysis of research results

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده
اخلاق در تجارت از اهمیت کلیدی در وجود شرکت ها در کشورها و مناطق متعدد برخوردار است. اگر شرکتی بخواهد
به عنوان یک شریک قابل اعتماد در تجارت شناخته می شود ، باید عناصر این مفهوم یا در واقع خود این مفهوم را پیاده کند.
با توجه به شرایط ذکر شده ، هدف مقاله ما شناسایی مقیاس و دامنه استفاده از
اخلاق تجاری در لهستان و جمهوری چک ، در سه بخش اقتصاد ، به ویژه دارویی ،
صنایع دخانیات و مشروبات الکلی موضوعات تحقیق شامل گروهی از 200 شرکت بود که در بخشهای فوق فعالیت می کردند.
تحقیقات ما تأیید کرده است که شرکت های بخش های مورد بحث از اخلاق تجاری در عملیات خود استفاده می کنند ، هر چند که
مقیاس متفاوت است اما مهمتر از همه ، تحقیقات ما تأیید کرد که اخلاق تجاری به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود
که هم در موفقیت و هم در سود شرکتهای مدرن تأثیرگذار است و قرار است نقش آن در آینده افزایش یابد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید