دانلود مقاله اداره فرهنگ

دانلود مقاله اداره فرهنگ

دانلود مقاله اداره فرهنگ

دانلود مقاله اداره فرهنگ

موضوع انگلیسی:Governing culture
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

سیاست فرهنگی تحت س questionsالاتی در مورد نحوه محاسبه نامشهود قرار گرفته است
ارزش سرمایه گذاری های دولتی این در نتیجه تحولات طولانی مدت در داخل است
رویکردهای دولت در سیاستگذاری ، مهمترین آنها متاثر از شیوه های
حسابرسی و حسابداری این مقاله با اشاره به پیتر ، این تحولات را تشریح می کند
مفهوم میلر از شیوه های محاسباتی ، و دو نکته اصلی را مورد بحث قرار خواهد داد: اول ، آنجا
راه حل های عملی برای مشکل اندازه گیری ارزش فرهنگ است که مرکز را به هم متصل می کند
گفتمانهای دولتی با گفتمانهای بخش فرهنگی ؛ و دوم ، کاغذ
نشان خواهد داد که چگونه کار آکادمیک در این حوزه سیاستگذاری نقش اساسی داشته است. به عنوان یک
نتیجه مرکزیت دانشگاهیان حسابداری در سیاست فرهنگی ، به عنوان مثال در ارائه
مشاوره در مورد ابزارها و تکنیک های اندازه گیری مناسب ، سوالاتی در مورد آن مطرح می شود
نقش دانشگاهی در قبال سیاست عمومی متخصصان حسابداری و
دانشگاهیان نه تنها تخصص فنی ارائه می دهند که شیوه های محاسباتی دولت را آگاه می کند ، بلکه
همچنین از طریق ممیزی و ارزیابی برنامه های دولتی نقش نظارتی را ایفا می کند ،
و در تعریف معیارهای اندازه گیری عملکرد ، موفقیت و شکست به عنوان مترجم عمل می کنند.
بنابراین مقاله با تأمل در کارهای اخیر فیلیپ شلسینگر به پایان می رسد
حفظ یکپارچگی تحصیلی در عین حال که به دانشمندان حسابداری و دانشگاهیان اجازه نفوذ می دهد
و مشارکت در سیاستگذاری

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید