دانلود مقاله اخلاق مسئولیت پذیری

دانلود مقاله اخلاق مسئولیت پذیری

دانلود مقاله اخلاق مسئولیت پذیری

دانلود مقاله اخلاق مسئولیت پذیری

موضوع انگلیسی:Ethics of Responsibility
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2014

چکیده

مسئولیت در زمینه اصول اخلاقی سازگار مشتق شده از جامعه دانش بنیان به عنوان a
مسئولیت اجتماعی شرکت مسئولیت بر عهده شخص نیست بلکه بر اساس موجودیت جمعی است و ترکیبی بین اخلاق است
و عمل گرا-فایده گرایانه.
مسئولیت سازمان دانش بنیان – عناصر اصلی سازنده جامعه دانش – با آنچه هست فاصله زیادی دارد
به طور کلاسیک اخلاق تجاری نامیده می شود ، یا بهتر است بگوییم صرفاً صحت اخلاقی را بر اساس ایجاد ارتباط گزارش می دهد
راهبردهای کنش اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان شکل خاصی از مسئولیت ، جامعه مبتنی بر دانش را اقتباس کرده و به منابع می پردازد
عدم قطعیت ، با توجه به جامعه پسا صنعتی ، به عنوان جامعه ای مخاطره آمیز تلقی می شود.
هدف این مقاله جستجوی پیش نیازهای احتمالی برای ایجاد اخلاق مسئولیت پذیری است
جامعه پست مدرن

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید