دانلود مقاله اخلاق محیطی در دانش محلی در پاسخ به آب و هوا

دانلود مقاله اخلاق محیطی در دانش محلی در پاسخ به آب و هوا

دانلود مقاله اخلاق محیطی در دانش محلی در پاسخ به آب و هوا

دانلود مقاله اخلاق محیطی در دانش محلی در پاسخ به آب و هوا

موضوع انگلیسی:Environmental Ethics in Local Knowledge Responding to Climate

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2014

چکیده

نگرانی اخلاقی مربوط به ارتباط انسان با طبیعت است ، جایی که مردم به دلیل وجدان خود به عنوان عامل اخلاقی در نظر گرفته می شوند. آب و زمین
طبیعت فراهم می کند تا به شیوه ای عاقلانه و پایدار مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد. هرگونه فعالیت ناشی از انسان ، مانند
کشاورزی ، شهرک سازی ، معدن و پمپاژ آب می تواند بر محیط زیست تأثیر بگذارد و بنابراین به آن کمک کرده است
تغییرات آب و هوا طی چند دهه با وجود چرخه های طبیعت. این مطالعه رابطه طبیعت انسان ، اجتماعی فضایی را توصیف می کند
فرآیندهای به عنوان اخلاق محیطی در سطح جامعه کشاورزان در منطقه GunungkidulKarstic ، جاوه جنوبی ، اندونزی.
مردم به دلیل کمبود آب سالانه که منجر به آنها می شود ، به ویژه در فصل خشک مبارزه می کنند ، زنده می مانند و با شرایط سخت کنار می آیند
کاوش و استفاده از دانش ، مهارت ها و منابع موجود برای حفظ معیشت خود و هماهنگی با کارست
محیط. Karstlandscape در Gunungkidul نشان دهنده ارتباط انسان با طبیعت یا محیط خود در مناطق کارست و
به طور تجربی اخلاق محیطی خود را توصیف می کند. در این مطالعه ، نحوه ارزش گذاری افراد برای محیط خود مورد بررسی قرار گرفت
مشاهده میدانی و رویکرد مشارکتی برای درک آنها از دانش محلی که PranotoMongso سنتی نامیده می شود
تقویم فصلی آنها در دهه گذشته با عوامل متغیر اقتصادی ، اجتماعی و اقلیمی روبرو بوده اند. این امر بر
از تقویم فصلی سنتی استفاده می کند و رفتار و تصور برخی از افراد را نسبت به محیط تغییر داده است.
اشتراک گذاری دانش برای دستیابی به رفتارهای اخلاقی محیط مشارکتی فردی و جمعی مهم است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید