دانلود مقاله اخلاق محیطی به عنوان یک ارزش اجتماعی ، حرفه ای و شخصی از دانشجویان دانشگاه عمران

دانلود مقاله اخلاق محیطی به عنوان یک ارزش اجتماعی ، حرفه ای و شخصی از دانشجویان دانشگاه عمران

دانلود مقاله اخلاق محیطی به عنوان یک ارزش اجتماعی ، حرفه ای و شخصی از دانشجویان دانشگاه عمران

دانلود مقاله اخلاق محیطی به عنوان یک ارزش اجتماعی ، حرفه ای و شخصی از دانشجویان دانشگاه عمران

موضوع انگلیسی:Environmental Ethics as a Social, Professional and Personal Value
of the Students of Civil Engineering University

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله نتایج تحقیقات اجتماعی-روانی انجام شده با دانشجویان دانشگاه دولتی مدنی مسکو را مورد بحث قرار می دهد
مهندسی (MGSU). دانش آموزان اصول اخلاق محیطی را به عنوان یک ارزش اجتماعی درک می کنند. با این حال ، ارزش های اجتماعی آغاز می شود
فقط زمانی کار می کنند که به مقوله ارزش های حرفه ای و محیط روانشناختی وارد شوند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید