دانلود مقاله اخلاق محقق زیست پزشکی

دانلود مقاله اخلاق محقق زیست پزشکی

دانلود مقاله اخلاق محقق زیست پزشکی

دانلود مقاله اخلاق محقق زیست پزشکی

موضوع انگلیسی:Ética del investigador biomédico
زبان: اسپانیایی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:3
سال انتشار: 2015

چکیده
جراح دندانپزشک ، متخصص پریودنتولوژی ، دانشگاه شیلی ، کارشناسی ارشد فلسفه ، دانشگاه شیلی ، دیپلم در
اخلاق تحقیقات زیست پزشکی Pontificia Universidad Católica de Chile ، دانشجوی دوره دکتری فلسفه ،
دانشگاه شیلی ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاهی ، دانشگاه شیلی ، کمیته اخلاق تدریس بهداشت و درمان ، دانشکده
دندانپزشکی ، دانشگاه شیلی ، سانتیاگو ، شیلی
عضو کمیته اخلاق برای تحقیقات در علوم اجتماعی دانشکده فلسفه و علوم انسانی دانشگاه
شیلی ، سانتیاگو ، شیلی
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید