دانلود مقاله اخلاق در راه اندازی در ساخت و ساز

دانلود مقاله اخلاق در راه اندازی در ساخت و ساز

دانلود مقاله اخلاق در راه اندازی در ساخت و ساز

دانلود مقاله اخلاق در راه اندازی در ساخت و ساز

موضوع انگلیسی:Ethics in commissioning in construction

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

در این مقاله ، یک مطالعه آزمایشی در مورد مراحل راه اندازی در پروژه های ساختمانی نروژ گزارش شده است. مطالعه بود
به منظور پرداختن به سوالات عمومی اخلاق در مدیریت پروژه ساخت و ساز و موارد خاص تر انجام شده است
س questionsالات مربوط به مرحله راه اندازی چنین پروژه هایی. علاوه بر بررسی ادبیات و مطالعه اسناد ، 13
مصاحبه های نیمه ساختار یافته با توجه به رویکرد کیفی انجام شد. چهار مورد از این ماهیت کلی بودند (با
مشتریان) و نه مورد خاص (با مشتری ، پیمانکار و نمایندگان کاربر). بر اساس نتایج ، توصیف اخلاقی
چالش های راه اندازی در ساخت و ساز ایجاد شده است. یافته ها نشان می دهد که یک فرایند راه اندازی قابل توجه است
چالش ها در پرتو برنامه های پنهان و بازی قدرت بین بازیگران. مشتریان و پیمانکاران به طور سیستماتیک مشکوک هستند
از یکدیگر هزینه های عمده در بازی این امر را تقویت می کند. یافته ها شامل علائم بازیگران است که به طور مکرر از پیچیدگی استفاده می کنند
مشارکت در مرحله راه اندازی به نفع خود و با هزینه سایر بازیگران ، که هم برای مشتریان و هم مربوط است
پیمانکاران. به منظور روشن شدن چالش های موجود و تدوین اقدامات مناسب برای مقابله ، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است
این چالش ها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید