دانلود مقاله اختلال اضطراب اجتماعی و لکنت زبان

دانلود مقاله اختلال اضطراب اجتماعی و لکنت زبان

دانلود مقاله اختلال اضطراب اجتماعی و لکنت زبان

دانلود مقاله اختلال اضطراب اجتماعی و لکنت زبان

موضوع انگلیسی:Social anxiety disorder and stuttering
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2014

چکیده

اضطراب یکی از مواردی است که به طور گسترده مشاهده شده و به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات انجام شده قبل از شروع قرن شواهدی را ارائه کرد
افزایش اضطراب در افرادی که لکنت زبان دارند ، اما یافته ها ناسازگار و مبهم بودند.
عدم تشخیص ارتباط واضح و سیستماتیک بین اضطراب و لکنت زبان بود
به اشکالات روش شناختی ، از جمله استفاده از نمونه های کوچک و غیر بعدی نسبت داده می شود
اقدامات اضطرابی با این حال ، تحقیقات اخیر ، هنگام استفاده از پرسشنامه های اضطراب اجتماعی و ارزیابی های تشخیصی روانپزشکی ، یافته های بسیار مبهمی را ایجاد کرده است.
نمونه های بزرگتر از افرادی که لکنت زبان دارند به طور خاص ، تحقیقات گسترده ای نشان داده است که میزان نگران کننده بالایی از اختلال اضطراب اجتماعی در بزرگسالان لکنت زبان وجود دارد. اجتماعی
اختلال اضطراب یک اختلال اضطرابی شایع و مزمن است که با ترس قابل توجهی مشخص می شود
تحقیر ، خجالت و ارزیابی منفی در اجتماعی یا مبتنی بر عملکرد
موقعیت ها با توجه به ماهیت ناتوان کننده اختلال اضطراب اجتماعی و تأثیر آن
با لکنت زبان و کیفیت زندگی و عملکرد شخصی ، همکاری بین آسیب شناسان و روانشناسان برای توسعه و اجرای ارزیابی جامع مورد نیاز است.
و برنامه های درمانی برای اضطراب اجتماعی در بین افرادی که لکنت زبان دارند. این رویکرد جامع می تواند کیفیت زندگی و مشارکت روزمره را بهبود بخشد
فعالیت برای افرادی که لکنت زبان دارند تعیین میزان شیوع اختلال اضطراب اجتماعی
در بین کودکان و نوجوانانی که لکنت زبان دارند خط اصلی تحقیقات آینده است. به علاوه
مطالعاتی نیز برای تأیید اثر درمان شناختی در درمان مورد نیاز است
اختلال اضطراب اجتماعی در لکنت زبان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید