دانلود مقاله احتمال درخواست زنان لاتین در پاسخ به روابط بین فردی قربانی شدن

دانلود مقاله احتمال درخواست زنان لاتین در پاسخ به روابط بین فردی قربانی شدن

دانلود مقاله احتمال درخواست زنان لاتین در پاسخ به روابط بین فردی قربانی شدن

دانلود مقاله احتمال درخواست زنان لاتین در پاسخ به روابط بین فردی قربانی شدن

موضوع انگلیسی:The likelihood of Latino women to seek help in response to interpersonal
victimization
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده

طلب کمک فرایندی است که تحت تأثیر عوامل فردی ، بین فردی و اجتماعی فرهنگی قرار دارد. این
مطالعه حاضر این تأثیرات را در احتمال درخواست کمک (پلیس ، اتهامات فوری ،
خدمات پزشکی ، خدمات اجتماعی و کمک های غیررسمی) برای خشونت بین فردی در بین نمونه ملی
زنان لاتین. با زنانی که در محله های لاتین با تراکم بالا در ایالات متحده زندگی می کردند ، تلفنی مصاحبه شد
به زبان دلخواه خود زنانی که به طور متوسط ​​بین "تا حدودی محتمل" و "بسیار" گزارش می کنند
در صورت تجربه قربانی شدن بین فردی ، به احتمال زیاد به دنبال کمک هستند. نتایج رگرسیون خطی متوالی
نشان داد که افراد (سن ، افسردگی) ، بین فردی (بچه دار شدن ، قربانی شدن گذشته) و
عوامل اجتماعی فرهنگی (وضعیت مهاجرت ، فرهنگ پذیری) با احتمال خود گزارش شده ارتباط دارد
درخواست کمک برای خشونت بین فردی داشتن فرزند به طور مداوم با احتمال بیشتری مرتبط بود
به دنبال همه انواع کمک باشید به طور کلی ، به نظر می رسد زنان به خشونت به گونه ای پاسخ می دهند که منعکس کننده محیط زیست آنها باشد
متن نوشته. درخواست کمک به بهترین نحو در زمینه ای چند لایه و پویا درک می شود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید