دانلود مقاله اجزای اصلی یک برنامه آموزش غیر رسمی با استفاده از اصول اخلاقی نئومنیستی

دانلود مقاله اجزای اصلی یک برنامه آموزش غیر رسمی با استفاده از اصول اخلاقی نئومنیستی

دانلود مقاله اجزای اصلی یک برنامه آموزش غیر رسمی با استفاده از اصول اخلاقی نئومنیستی

دانلود مقاله اجزای اصلی یک برنامه آموزش غیر رسمی با استفاده از اصول اخلاقی نئومنیستی

موضوع انگلیسی:The main components of a non-formal education program using
neo-humanist moral principles

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2014

چکیده

تغییر در ساختار جمعیت می تواند مشکلات اجتماعی ایجاد کند ، به ویژه در جامعه پیش بینی شده سالخورده به طور مستقیم بر افراد تأثیر می گذارد
سالمندان در آینده نزدیک اکثر افراد مسن با تغییرات دگرگون کننده ای از جمله جسمی ، روانی ، احساسی و
اجتماعی که منجر به مشکلات سلامتی می شود. تغییر اجتماعی از خانواده بزرگ به خانواده مجرد و مشکلات سلامتی باعث این سرعت می شود
رشد حرفه ای سرپرست سالمندان. امروزه مراقبت های پرستاری از سالمندان از مشکلات و درگیری های مختلف بین سالمندان است
سرپرستان و بزرگان به ویژه اخلاق در مراقبت از سالمندان. هدف از این تحقیق توسعه یک برنامه آموزشی برای
ارتقاء اخلاق در مراقبت از سالمندان و مطالعه اثرات برنامه آموزشی. طرح این تحقیق کیفی بود
مطالعه ، که داده ها با حضور در کلاس آموزش ، مرور ادبیات و مصاحبه عمیق سه ضلعی شده است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید