دانلود مقاله اثربخشی کارگاه آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش آموزان مهندسی آگاهی از اخلاق مهندسی

دانلود مقاله اثربخشی کارگاه آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش آموزان مهندسی آگاهی از اخلاق مهندسی

دانلود مقاله اثربخشی کارگاه آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش آموزان مهندسی آگاهی از اخلاق مهندسی

دانلود مقاله اثربخشی کارگاه آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش آموزان مهندسی آگاهی از اخلاق مهندسی

موضوع انگلیسی:Effectiveness of workshop to improve engineering students’
awareness on engineering ethics
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله به طور خلاصه اثربخشی کارگاه اخلاق مهندسی را که در بخش برق و
مهندسی الکترونیک در پردیس دانشگاه ناتینگهام مالزی. پیش و پس از نظرسنجی ، و همچنین گروه تمرکز
به همین منظور بحث هایی انجام شد. نتایج نظرسنجی نشان می دهد که دانش نظری دانش آموزان در زمینه اخلاق مهندسی از آن برخوردار است
پیشرفت قابل توجهی نداشت اما کارگاه آنها را تشویق کرد تا اخلاقی عمل کنند. این مطالعه همچنین چند مورد دیگر را نیز شناسایی کرده است
روشهای م toثر در برگزاری کارگاه اخلاق

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید