دانلود مقاله اثرات وفاداری مشتری از ابتکارات CSR

دانلود مقاله اثرات وفاداری مشتری از ابتکارات CSR

دانلود مقاله اثرات وفاداری مشتری از ابتکارات CSR

دانلود مقاله اثرات وفاداری مشتری از ابتکارات CSR

موضوع انگلیسی:Customer's Loyalty effects of CSR Initiatives
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار: 2015

چکیده
گرایش به مسئولیت اجتماعی در سالهای اخیر علاقه مصرف کنندگان به مصرف آنها را افزایش داده است
و همچنین رفتار خرید با توجه به اهمیت روزافزون مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری خرده فروشی ، در
مالزی ، درک مسئولیت اجتماعی به عنوان عوامل تعیین کننده برای صنعت بانکداری ضروری است
وفاداری مشتریان بنابراین ، این مطالعه با هدف تأکید بر تأثیرات مشتری مداری ، اخلاق ، محیط سبز ،
و نیکوکاری در مورد وفاداری مشتری تجزیه و تحلیل 257 پرسشنامه قابل استفاده نشان داد مشتری محوری بیشترین را دارد
تأثیر بر صنعت بانکداری خرده فروشی در حالی که نیکوکاری کمترین عامل تأثیرگذار بر وفاداری است.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید