دانلود مقاله اثرات همسالان و ترجیحات اجتماعی در همکاری داوطلبانه

دانلود مقاله اثرات همسالان و ترجیحات اجتماعی در همکاری داوطلبانه

دانلود مقاله اثرات همسالان و ترجیحات اجتماعی در همکاری داوطلبانه

دانلود مقاله اثرات همسالان و ترجیحات اجتماعی در همکاری داوطلبانه

موضوع انگلیسی:Peer effects and social preferences in voluntary cooperation
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:17
سال انتشار:2015

چکیده

ترجیحات اجتماعی و تأثیرات اجتماعی ("اثرات همسالان") به خوبی مستند شده است ، اما درباره نحوه شکل گیری ترجیحات اجتماعی همسالان اطلاعات کمی در دست است. تنظیماتی که در آن ترجیحات اجتماعی وجود دارد
موضوع اغلب شرایطی است که احتمال تأثیرات همسالان نیز وجود دارد. در آزمایش تبادل هدیه
با پرداخت مستقل بین دو عامل ، ما شواهدی را برای اثرات همسالان پیدا می کنیم.
تلاشها با هم رابطه مثبت دارند اما با یک پیچیدگی همراه هستند: عوامل عملکرد پایینی را دنبال می کنند اما نه
یک همتای با عملکرد بالا این با نظریه های اصلی ترجیحات اجتماعی که پیش بینی می کنند مغایرت دارد
که تلاشها به هم ربط ندارند ، یا به طور منفی مرتبط هستند. برخی از نظریه ها امکان ارتباط مثبت را فراهم می آورند
تلاش می کند اما نمی تواند بیشتر مشاهدات را توضیح دهد. سازگاری ، پیروی از هنجار و اجتماعی
احترام توضیحات نامزد است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید