دانلود مقاله اتخاذ پایداری از طریق روابط خریدار و تأمین کننده در سراسر زنجیره تامین

دانلود مقاله اتخاذ پایداری از طریق روابط خریدار و تأمین کننده در سراسر زنجیره تامین

دانلود مقاله اتخاذ پایداری از طریق روابط خریدار و تأمین کننده در سراسر زنجیره تامین

دانلود مقاله اتخاذ پایداری از طریق روابط خریدار و تأمین کننده در سراسر زنجیره تامین

موضوع انگلیسی:Sustainability adoption through buyer supplier relationship across
supply chain
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:18
سال انتشار:2015

چکیده

پایداری کل زنجیره تامین و محصول نهایی تحت تأثیر قرار می گیرد
عملکرد پایداری هر یک از شرکای زنجیره ای رابطه خریدار و عرضه کننده نقش مهمی ایفا می کند
نقش مهمی در بهبود پایداری زنجیره تامین دارد. این مقاله با هدف ارائه
بررسی سیستماتیک ادبیات موجود در مورد اتخاذ شیوه های پایداری از طریق
روابط عرضه برای این منظور ، یک مرور ادبیات ساختار یافته انجام شده است که
تحقیقات منتشر شده را تجزیه و تحلیل می کند ، مشارکت ها را ارزیابی می کند و نتایج را خلاصه می کند. نویسندگان
فقط مقالاتی را انتخاب کرد که در مورد پذیرش و روابط شیوه های پایداری بحث می کردند
مدیریت در زنجیره تامین تجزیه و تحلیل عمیق زنجیره تامین و فرآیندهای آن
نشان می دهد که رابطه خریدار و عرضه کننده باید بر اساس توانایی تعیین شود
و ظرفیت شریک (تامین کننده). در مواردی که شرکت تأمین کننده فاقد توانایی یا
ظرفیت ، شرکت مرکزی ممکن است تصمیم بگیرد که کمک کند یا پشتیبانی را گسترش دهد. رابطه خریدار-عرضه کننده
با انتخاب تامین کنندگان بر اساس استانداردهای پایداری آنها شروع می شود. به منظور ارائه بهتر
درک مکانیسم های فعال و فرآیندهای دخیل در توسعه a
زنجیره تامین پایدار ، نویسندگان یک مدل مفهومی ارائه می دهند. این مطالعه همچنین شناسایی می کند
شاخص ها ، فعال کننده ها و موانع ایجاد زنجیره تامین پایدار

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید