دانلود مقاله ابزارهای سیاست تهیه تسهیلات عمومی نوآوری

دانلود مقاله ابزارهای سیاست تهیه تسهیلات عمومی نوآوری

دانلود مقاله ابزارهای سیاست تهیه تسهیلات عمومی نوآوری

دانلود مقاله ابزارهای سیاست تهیه تسهیلات عمومی نوآوری

موضوع انگلیسی:Policy instruments for public procurement of innovation
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2014

چکیده

تدارکات دولتی به طور فزاینده ای به عنوان ابزار بالقوه مهم نوآوری در نظر گرفته می شود
خط مشی. با این حال ، طراحی سیاست عمدتاً با شواهد حدیثی و
بدون مبنای نظری یا تجربی روشن برای درک نحوه عرضه به مردم
بخش در واقع بر قابلیتها و عملکرد شرکت در زمینه نوآوری تأثیر می گذارد و به چه روشهایی
رفتار و نتایج مطلوب را می توان ارتقا داد. این مقاله به دنبال پرداختن به مبانی است
سیاست خرید نوآوری این طبقه بندی وسیعی از سیاست های تدارکات و
ابزارهایی که در پاسخ به کمبودهای درک شده در کشورهای OECD ظهور کرده و
سپس آنها را با درک شرکتها با استفاده از تجزیه و تحلیل یک نظرسنجی اختصاصی مقایسه می کند
800 تامین کننده بخش دولتی در انگلستان.
مشاهده می شود که اقدامات سیاستی شامل ایجاد شرایط چارچوب ، ایجاد است
چارچوب های سازمانی و توسعه قابلیت ها ، شناسایی ، مشخص و علامت دهی
نیازها و تشویق راه حل های ابتکاری یافته های نظرسنجی موانع را تایید می کند
مواجه شدن شرکتها با کاستیهایی که در سیاستها برطرف شده است اما برطرف نمی شود
آنها به اندازه کافی این امر ناشی از عدم پوشش ، عدم مالکیت خریداران و عدم انجام آن است
به کل چرخه کسب و پرداختن به ریسک گریزی بپردازد. محدوده سیاست
اقدامات باید در زمان ، وسعت و عمق گسترش یابد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید