دانلود مقاله آیا هر دانش آموزی می تواند به عنوان مترجم آموزش ببیند؟

دانلود مقاله آیا هر دانش آموزی می تواند به عنوان مترجم آموزش ببیند؟

دانلود مقاله آیا هر دانش آموزی می تواند به عنوان مترجم آموزش ببیند؟

دانلود مقاله آیا هر دانش آموزی می تواند به عنوان مترجم آموزش ببیند؟

موضوع انگلیسی:

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله یافته های نظرسنجی را که در موسسه حقوقی دانشگاه دوستی مردم روسیه انجام شده است گزارش می دهد. هدف
این نظرسنجی برای یادگیری و بررسی نظر مترجمان در مورد این موضوع که آیا همه دانشجویان موسسه آموزش عالی هستند یا خیر
می تواند به عنوان مفسر تنظیمات خاص آموزش ببیند. قانون پاسخ دهندگان نظر سنجی مترجمان با کاربردهای مختلف هستند
تجربه تفسیر که الزامات مترجمان دادگاه ، تواناییها و مهارتهایی را که آنها باید داشته باشند ، ارزیابی کرده است
بهتر کردن. همبستگی مهارت های زبان خارجی و دانش محیط ویژه بر روی آن متمرکز شده است. مقاله شامل تعدادی است
توصیه هایی به تربیت مترجمان از جمله اینکه مهارت ها و مکانیسم های روانشناختی باید بر چه چیزی متمرکز شوند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید