دانلود مقاله آیا قرار گرفتن در معرض رسانه می تواند کارایی قیمت سهام را افزایش دهد در چین و چرا

دانلود مقاله آیا قرار گرفتن در معرض رسانه می تواند کارایی قیمت سهام را افزایش دهد در چین و چرا

دانلود مقاله آیا قرار گرفتن در معرض رسانه می تواند کارایی قیمت سهام را افزایش دهد در چین و چرا

دانلود مقاله آیا قرار گرفتن در معرض رسانه می تواند کارایی قیمت سهام را افزایش دهد در چین و چرا

موضوع انگلیسی:Can media exposure improve stock price efficiency
in China and why
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:32
سال انتشار:2015

چکیده

رسانه ها در چین تجاری سازی گسترده ای را تجربه کرده اند
در 35 سال گذشته بیشتر بازار محور بوده است. بر اساس نمونه ای بیش از دو
میلیون مقاله روزنامه ، این مطالعه بررسی می کند که آیا رسانه ها در چین
بر کارایی قیمت سهام تأثیر افزایشی دارد. ما متوجه می شویم: به عنوان رسانه
پوشش شرکت افزایش می یابد ، (1) همزمانی قیمت سهام آن کاهش می یابد. (2)
احتمال معاملات آگاهانه سهام آن افزایش می یابد. و (3) میزان
که قیمت سهام آن از پیاده روی تصادفی منحرف می شود. تجزیه و تحلیل بین منطقه ای ما در بیش از سی و یک استان/منطقه در چین نشان می دهد که
تأثیر رسانه ها بر کاهش همزمان قیمت سهام ، افزایش می یابد
احتمال معاملات آگاهانه و کاهش انحراف قیمت سهام از
پیاده روی تصادفی در مناطق دارای توسعه نهادی ضعیف تر است.
یافته های ما نشان می دهد که یک رسانه بازار محور می تواند نقش جبران خسارت نهادهای حکومتی توسعه نیافته در اقتصادهای انتقالی مانند چین را ایفا کند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید