دانلود مقاله آیا حسابرسی با کیفیت بالا باعث کاهش وثیقه می شود

دانلود مقاله آیا حسابرسی با کیفیت بالا باعث کاهش وثیقه می شود

دانلود مقاله آیا حسابرسی با کیفیت بالا باعث کاهش وثیقه می شود

دانلود مقاله آیا حسابرسی با کیفیت بالا باعث کاهش می شود استفاده از وثیقه

موضوع انگلیسی:Does high-quality auditing decrease the
use of collateral
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:19
سال انتشار:2014

چکیده

ما ارتباط بین کیفیت حسابرسی و استفاده از وثیقه در a را بررسی می کنیم
نمونه ای از شرکت های چینی از سال 2005 تا 2011. با استفاده از نمونه کامل ، ما رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی و استفاده از وثیقه را ثبت می کنیم
که با منافع وام دهندگان مطابقت دارد. ما همچنین نشان می دهیم که کیفیت حسابرسی و
وثیقه به عنوان وسیله ای جایگزین برای کاهش ریسک اعتباری بدهی در نظر گرفته می شود. ما
پس از استفاده از آزمون تعویض حسابرس ، هکمن ، نتیجه گیری قوی است
مدل دو مرحله ای و مدل تطبیق گرایش-نمره برای پرداختن به مسائل درون زایی. سابقه نهادی چین نیز در نظر گرفته شده است. اول ، ما پیدا می کنیم
در گروه شرکت هایی که سهامداران بزرگ قادر به کنترل فعالیت های وام گیرندگان هستند ، اثرات جایگزینی بین وثیقه و کیفیت حسابرسی
هنگامی که میزان جدایی بین کنترل سهامداران بزرگ کاهش می یابد
و مالکیت زیاد است ثانیاً ، این اثرات جایگزینی زمانی بیشتر است که
کنترل کننده نهایی وام گیرندگان به جای یک شرکت دولتی (SOE) است
شرکت غیر دولتی (NSOE) سوم ، تفاوت در جایگزینی
اثرات بین NSOE ها و SOE ها در مناطقی با شاخص توسعه بالای بازار کوچکتر است. نتیجه می گیریم که اثرات جایگزینی در
شرکتهای دارای ریسک اعتباری بالا نسبت به شرکتهای دارای ریسک اعتباری کم.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید