دانلود مقاله آیا تحول شرکتهای حسابداری فرم سازمانی کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد؟

دانلود مقاله آیا تحول شرکتهای حسابداری فرم سازمانی کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد؟

دانلود مقاله آیا تحول شرکتهای حسابداری فرم سازمانی کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد؟

دانلود مقاله آیا تحول شرکتهای حسابداری فرم سازمانی کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد؟

موضوع انگلیسی:Does the transformation of accounting firms’
organizational form improve audit quality?

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:15
سال انتشار:2015

چکیده

در این مطالعه ، اثرات تغییر شرکت های حسابداری را بررسی می کنیم
فرم سازمانی در مورد کیفیت حسابرسی ما متوجه می شویم که تحول از
مسئولیت محدود به مشارکت با مسئولیت محدود تأثیر منفی قابل توجهی دارد
بر ارزش مطلق اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای حسابرسی شده. به طور خاص ، تحول تأثیر منفی قابل توجهی بر اقلام تعهدی اختیاری مثبت دارد و بر اقلام تعهدی اختیاری منفی تأثیری ندارد. ما همچنین
دریافت که CPA ها بیشتر احتمال دارد نظرات حسابرسی اصلاح شده را در سال صادر کنند
پس از تحول ، و هیچ مدرکی مبنی بر اندازه شرکت حسابداری وجود ندارد
و مالکیت شرکت های ذکر شده بر رابطه بین تحول و کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارد. نتیجه گیری های ما شواهد تجربی را برای سیاست گذاران ارائه می دهد و ادبیات مربوط به اشکال سازمانی شرکت های حسابداری را غنی می کند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید