دانلود مقاله آیا تحقیقات اسپانیایی در حسابداری مدیریت فاصله زیادی دارد تمرین حرفه ای؟

دانلود مقاله آیا تحقیقات اسپانیایی در حسابداری مدیریت فاصله زیادی دارد تمرین حرفه ای؟

دانلود مقاله آیا تحقیقات اسپانیایی در حسابداری مدیریت فاصله زیادی دارد تمرین حرفه ای؟

دانلود مقاله آیا تحقیقات اسپانیایی در حسابداری مدیریت فاصله زیادی دارد تمرین حرفه ای؟

موضوع انگلیسی:¿La investigación espanola ˜ en Contabilidad de Gestión está alejada
de la práctica profesional? 
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده
در ادبیات بین المللی ، بحث بر سر مشارکت تحقیقات حسابداری بازگردانده شده است
برای تمرین حرفه ای ، مشاهده اینکه بین این دو فاصله وجود دارد. اسپانیا با این موضوع بیگانه نیست
بحث می شود ، اما شواهد کمی درباره نظر گروه ها وجود دارد. به همین دلیل ، این کار پیشنهاد می شود
نظر کارکنان آموزشی دانشگاه اسپانیا که در زمینه حسابداری مدیریت تخصص دارند را بدانید
اگر بین تحقیقات در این تخصص و مدیریت اقتصادی سازمانها فاصله وجود داشته باشد. برای دستیابی به هدف ، 298 دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد
که اکثریت زیادی از معلمان فاصله بین جامعه دانشگاهی را در نظر می گیرند
و دنیای حرفه ای وجود دارد و باید کاهش یابد. معلمان معتقدند که دلایل اصلی
جلوگیری از تعهد جامعه دانشگاهی به عمل عبارتند از: معیارهای
ارزیابی هیات علمی دانشگاه ، عدم علاقه متخصصان برای رفتن به مجلات
حسابداری دانشگاهی ، نیاز به پاسخ کوتاه مدت مورد نیاز متخصصان و محدودیت ها
انتقال نتایج تحقیقات به سازمانها علاقه این کار نهفته است
به عنوان یک مطالعه تجربی پیشگام در تجزیه و تحلیل شکاف در این تخصص حسابداری
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید