دانلود مقاله آگاهی عمومی در مورد چند منظوره بودن قبرس کشاورزی

دانلود مقاله آگاهی عمومی در مورد چند منظوره بودن قبرس کشاورزی

دانلود مقاله آگاهی عمومی در مورد چند منظوره بودن قبرس کشاورزی

دانلود مقاله آگاهی عمومی در مورد چند منظوره بودن قبرس کشاورزی

موضوع انگلیسی:Public awareness concerning the multifunctionality of Cypriot
agriculture
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

چند منظوره بودن کشاورزی یک ب coreعد اصلی در طراحی سیاست های توسعه روستایی اتحادیه اروپا است ،
اخیراً از طریق معرفی Reg اصلاح شده است. EC/1305/2013. در زمینه توسعه عمومی روستایی ، کشاورزی
ایفای نقش های متعدد ؛ در قبرس سه بخش غیر از تولید غذا و فیبر به ویژه تحت تأثیر قرار می گیرند:
محیط زیست ، از جمله مدیریت ذخایر آب به عنوان آب کمترین منبع در جزیره و حساب های آبیاری است
برای بیش از 70 درصد از کل مصرف آب ، امکانات روستایی ، از طریق حفاظت از میراث فرهنگی کشاورزی و
معیشت مناطق روستایی و تداوم حرفه کشاورزی که دارای ارزشهای غیر استفاده است. این مطالعه
یافته های یک نظرسنجی را در مورد میزان علاقه قبرسی ها به جنبه های زندگی در جزیره ارائه می دهد
تحت تأثیر ویژگی چند منظوره کشاورزی قرار می گیرد. با استفاده از س questionsالات مقیاس لیکرت ، با 300 پاسخ دهنده مصاحبه شد
نظرات و نگرش آنها نسبت به چهار جنبه: کیفیت محیط زیست ، مدیریت منابع آب ،
امکانات روستایی و حفظ حرفه کشاورزی تجزیه و تحلیل نشان می دهد که قبرسی ها از نقش هایی که در آن آگاهی دارند آگاه هستند
کشاورزی بازی می کند سپس ، به منظور بررسی اعتبار این چارچوب مفهومی چند منظوره ، یک عامل تأیید کننده است
تجزیه و تحلیل (CFA) استفاده شد. نتایج CFA نشان داد که قبرسی ها این چهار جنبه را در یک موضوع ترکیب می کنند
چارچوب ، در نتیجه درک تأثیرات متمایز چند منظوره بر زندگی روزمره آنها. نتایج این مطالعه می تواند باشد
در اجرای Reg استفاده می شود. EC/1305/2013 ، زیرا منعکس کننده ترجیحات عمومی در مورد جهت کشاورزی است.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید