دانلود مقاله آگاهی از وضعیت در عملیات پل

دانلود مقاله آگاهی از وضعیت در عملیات پل

دانلود مقاله آگاهی از وضعیت در عملیات پل

دانلود مقاله آگاهی از وضعیت در عملیات پل

موضوع انگلیسی:Situation awareness in bridge operations 

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده
این مطالعه گزارش تصادف (23 نفر) برای برخورد بین کشتی های خدمه و تاسیسات دریایی در فلات قاره نروژ را در دوره 2001-2011 مورد بررسی قرار داد. تجزیه و تحلیل اولیه نشان داد
که مفهوم آگاهی از موقعیت (SA) ممکن است برای ارائه درک دقیق تر مفید باشد
فرآیندهایی که منجر به برخورد می شوند. SA به عنوان "آگاهی از آنچه در اطراف شما اتفاق می افتد و
درک اینکه این اطلاعات برای شما در حال حاضر و در آینده چه معنایی دارد »(Endsley، 2012، p. 13). اولین
بخشی از این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل گزارش تصادفات است که نشان می دهد برخورد با فراساحل
از بین رفتن SA در پل در 18 مورد از 23 مورد ، قبل از تأسیسات بود. سه نوع خطای SA وجود داشت
شناسایی شده: عدم درک صحیح موقعیت (سطح 1 SA ؛ n = 13) ، عدم درک وضعیت (سطح 2 SA ؛ n = 4) ، و عدم پیش بینی وضعیت در آینده (سطح 3 SA ؛ n = 1 ) در قسمت دوم مطالعه ، عوامل انسانی ، تکنولوژیکی و سازمانی در تصادف شرح داده شد
گزارشات برای ارزیابی چگونگی تأثیر عوامل بر آگاهی افسران وظیفه در مورد آنالیز می شود
وضعیت. نتایج نشان می دهد که برنامه ریزی عملکرد ناکافی ، طراحی نامناسب پل ، ناکافی است
آموزش ، شکست های ارتباطی و عوامل منحرف کننده عوامل اساسی بودند که به طور قابل توجهی موثر بودند
به برخوردها کمک کرده است.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید