دانلود مقاله آموزش مهارت های اخلاقی معلمان در برنامه های مجوز و کارشناسی ارشد

دانلود مقاله آموزش مهارت های اخلاقی معلمان در برنامه های مجوز و کارشناسی ارشد

دانلود مقاله آموزش مهارت های اخلاقی معلمان در برنامه های مجوز و کارشناسی ارشد

دانلود مقاله آموزش مهارت های اخلاقی معلمان در برنامه های مجوز و کارشناسی ارشد

موضوع انگلیسی:Training teachers' ethical skills in license and master programs
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:4
سال انتشار:2014

چکیده

اخلاق تعلیم و تربیت ، اخلاق تدریس یا اخلاق حرفه معلمی حوزه هایی هستند که باید در آنها نقش اصلی را به دست آورند
برنامه های آموزشی معلمان ، که برای ایجاد یک چشم انداز کامل از فضای آموزشی و زندگی ، ضروری است
فرهنگ آموزشی و حرفه ای و انجام یک تمرین آموزشی ارزشمند ، به عبارت دیگر برای دستیابی به کیفیت در
تحصیلات. مطالعه پیشنهادی بر تجزیه و تحلیل برنامه های درسی مجوز و کارشناسی ارشد در تحصیلات دانشگاهی از تمرکز دارد
رومانی در مورد مسائل مورد نیاز ، نیازهای معلمان در آموزش حرفه معلمی از منظر اخلاق
آموزش ، اخلاق تدریس ، و همچنین پیشنهادات و ابتکاراتی که از پیشرفت و نوآوری در این زمینه حمایت می کند
آموزش

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید