دانلود مقاله آموزش علوم و توسعه شناختی در به روز شده 2012 برنامه درسی پیش دبستانی

دانلود مقاله آموزش علوم و توسعه شناختی در به روز شده 2012 برنامه درسی پیش دبستانی

دانلود مقاله آموزش علوم و توسعه شناختی در به روز شده 2012 برنامه درسی پیش دبستانی

دانلود مقاله آموزش علوم و توسعه شناختی در به روز شده 2012 برنامه درسی پیش دبستانی

موضوع انگلیسی:Science Education and Cognitive Development in Updated 2012
Pre-School Curriculum
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار: 2014

چکیده

پرورش افرادی که مستقل فکر می کنند و به دیدگاه انتقادی رسیده اند و توانایی تصمیم گیری دارند
به طور مستقل ، که مولد و خلاق هستند مستقیماً با محتوای آموزش ارتباط دارند. امروزه ، مطالعات انجام شده در
حوزه عصب شناسی و روانشناسی ثابت کرده است که رشد مغز و فعالیتهای ذهنی در آموزش پیش دبستانی بوده است
با سرعت زیادی در حال توسعه است سرعت رشد ذهنی و جسمی در دوران پیش دبستانی فرایندی برای توسعه تفکر است
ظرفیت و خلاقیت در این فرایند آموزشی ، رشد جسمی ، روانی ، عاطفی و اجتماعی به طور کلی باید باشد
پشتیبانی. تأثیر فعالیتهای علمی که به آنها کمک می کند تا به روش علمی و تسهیل کننده به توانایی حل مسئله دست یابند
انتقال اطلاعات با توسعه تحقیقات ، کاوش و مشاهده توانایی های ناشی از کنجکاوی آنها ضروری است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید