دانلود مقاله آموزش در دفاتر انتقال فناوری دانشگاه

دانلود مقاله آموزش در دفاتر انتقال فناوری دانشگاه

دانلود مقاله آموزش در دفاتر انتقال فناوری دانشگاه

دانلود مقاله آموزش در دفاتر انتقال فناوری دانشگاه

موضوع انگلیسی:Learning in university technology transfer offices
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

دفاتر انتقال فناوری دانشگاه (TTOs) به طیف گسترده ای از توانایی ها برای تسهیل تجارت نیاز دارند
بهره برداری از خروجی های تحقیق ؛ با این حال ، ما در مورد چگونگی این توانایی های مهم اطلاعات نسبتاً کمی داریم
در طول زمان توسعه یافته و اصلاح می شوند. ما از مطالعات مبتنی بر تمرین برای یادگیری ایجاد یک رمان استفاده می کنیم
مفهوم سازی فرایندهای یادگیری و نتایج آنها در TTOs و نشان می دهد که این مفهوم سازی است
یادگیری بینش تجربی جدیدی در مورد نحوه یادگیری در TTO ها تجاری سازی آنها را ارائه می دهد
تمرین. ما در مطالعات موردی شش مورد TTO انگلستان ، یادگیری در عمل را بررسی می کنیم و دو رویکرد را برای آن پیدا می کنیم
تجاری سازی ، یعنی تمرینات متمرکز بر معاملات و تمرینات متمرکز بر روابط. ما آن را پیدا می کنیم
هر دو شیوه در برخی از TTO ها وجود دارد و در حال تکامل هستند در حالی که سایر TTO ها عمدتا بر معاملات متمرکز هستند. برای دومی توسعه یک رویکرد متمرکز بر روابط دشوار است ، اما در صورت وجود امکان پذیر است
جهت راهبردی و در صورت حذف منابع اینرسی توسط مدیران TTO. با توجه به آن شیوه در حال تکامل
نمی توان به طور کامل با فرایندهای یادگیری غیر رسمی توضیح داد ، ما پیشنهاد می کنیم که تاکنون جریانهای جداگانه ای از
ادبیات مبتنی بر تمرین در مورد یادگیری و استراتژی باید در کنار هم جمع شوند. مفاهیم مربوط به
تحقیقات بیشتر در مورد توانایی های TTO و برخی توصیه ها برای سیاست و عمل مورد بحث قرار می گیرد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید