دانلود مقاله آموزش برای توسعه پایدار و اخلاق محیطی

دانلود مقاله آموزش برای توسعه پایدار و اخلاق محیطی

دانلود مقاله آموزش برای توسعه پایدار و اخلاق محیطی

دانلود مقاله آموزش برای توسعه پایدار و اخلاق محیطی

موضوع انگلیسی:Education for Sustainable Development and Environmental Ethics
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

در شرایط بحران جهانی ، آموزش کارآمدترین راه برای ایجاد یک پایگاه اجتماعی و فکری برای
اجرای اصول توسعه پایدار و ایده های همگرا. به دلیل مشکلات نصب مربوط به پایدار
توسعه نیاز به آموزش برای توسعه پایدار همچنان در حال افزایش است. این مقاله وضعیت معاصر را مورد بررسی قرار می دهد
آموزش برای توسعه پایدار (ESD) ESD به عنوان راهی برای شکل گیری آگاهی و رفتار جدید از طریق در نظر گرفته می شود
کدام دوره توسعه انسانی باید تنظیم شود. نقش مثبت اخلاق محیطی در ایجاد و توسعه
ESD نشان داده شده است. تجربه منطقه بایکال در اجرای مفهوم ESD در اصول محیط زیست
اخلاق مد نظر است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید