دانلود مقاله آموزش اخلاق برای پزشکان – محققان در زمینه ژنتیک: رویکرد ترکیبی

دانلود مقاله آموزش اخلاق برای پزشکان – محققان در زمینه ژنتیک: رویکرد ترکیبی

دانلود مقاله آموزش اخلاق برای پزشکان – محققان در زمینه ژنتیک: رویکرد ترکیبی

دانلود مقاله آموزش اخلاق برای پزشکان – محققان در زمینه ژنتیک: رویکرد ترکیبی

موضوع انگلیسی:Ethics education for clinician–researchers in genetics: The
combined approach

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

پیشرفت در فناوری ژنومیک و تحقیقات ژنتیکی از نظر اخلاقی و قانونی جدید و پیش بینی نشده ای را آشکار کرده است
مسائلی که اکنون باید توسط پزشکان – محققان با آن روبرو شوند. با این حال ، فقدان آموزش های اخلاقی کافی پزشکان – محققان را در موقعیتی قرار می دهد که ممکن است نتوانند مسائل ارائه شده را به طور م assessثر ارزیابی و حل کنند.
به آنها. ادبیات نشان می دهد که آموزش اخلاق در جایی که برای افراد مورد هدف است مناسب و جذاب است
سطح و زمینه فراگیران ، و شامل موارد مبتنی بر دنیای واقعی است که به شیوه های ابتکاری مورد بررسی قرار گرفته اند. که در
به منظور آزمایش امکان سنجی رویکرد ترکیبی در آموزش اخلاق ، کنفرانسی در سال 2012 برای بالا بردن آن برگزار شد
آگاهی و آشنایی شرکت کنندگان با مسائل اخلاقی و حقوقی پیرامون فناوری پزشکی در ژنتیک و سپس به کار بستن آنها در مطالعات موردی مبتنی بر واقعیت. در این کنفرانس شرکت کنندگان از الف
پس زمینه های مختلف و به سه بخش تقسیم شد: (1) ارائه های آموزنده توسط متخصصان در
رشته؛ (II) بحث های REB را مسخره می کند ؛ و (iii) یک REB ساختگی دوم ، که توسط هیئت متخصصان انجام شده است. بازخورد از
شرکت کنندگان مثبت بودند و نشان دادند که احساس می کنند اهداف یادگیری محقق شده است و مطالب موجود است
به شیوه ای شفاف و سازمان یافته ارائه شد. اگرچه فقط یک نمونه از رویکرد ترکیبی در یک محیط خاص است ، اما موفقیت این کنفرانس نشان می دهد که ترکیب یادگیری گروهی کوچک ، موارد عملی ، بازی نقش
و یادگیری بین رشته ای یک تجربه مثبت را ارائه می دهد و یک رویکرد م effectiveثر برای آموزش اخلاق است.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید