دانلود مقاله آمریکایی ها تحرک طبقات اجتماعی را بیش از حد ارزیابی می کنند

دانلود مقاله آمریکایی ها تحرک طبقات اجتماعی را بیش از حد ارزیابی می کنند

دانلود مقاله آمریکایی ها تحرک طبقات اجتماعی را بیش از حد ارزیابی می کنند

دانلود مقاله آمریکایی ها تحرک طبقات اجتماعی را بیش از حد ارزیابی می کنند

موضوع انگلیسی:Americans overestimate social class mobility
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

در این تحقیق ما برآورد تحرک طبقه اجتماعی آمریکایی – توانایی بالا یا پایین رفتن در سطح تحصیلات و درآمد را بررسی می کنیم. در سراسر مطالعات ، برآورد بیش از حد تحرک طبقاتی زیاد بود و احتمالاً در بین آنها زیاد بود
مشارکت کنندگان جوانتر و افراد بالاتر در طبقه اجتماعی ذهنی – هر دو اندازه گیری شده (مطالعات 1-3) و دستکاری شده
(مطالعه 4). برآورد بیش از حد تحرک مستقل از خطاهای برآورد عمومی (مطالعه 3) بود و همچنان ادامه داشت
پس از محاسبه دانش تحرک طبقاتی که از نظر پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی خود ارزیابی می شود. آزمایشات نشان داد که برآورد بیش از حد تحرک با قرار گرفتن در معرض اطلاعات مربوط به عوامل ژنتیکی طبقه اجتماعی شکل می گیرد – یک مقاله علمی مصنوعی نشان می دهد که محدودیت های ژنتیکی برای پیشرفت اقتصادی افزایش یافته است.
دقت در برآورد تحرک طبقاتی (مطالعه 2) – و با انگیزه نیاز به محافظت از خود – افزایش خود مرتبط بودن تحرک طبقاتی برآورد بیش از حد را افزایش می دهد (مطالعه 3). بحث بر هزینه و مزایای آن متمرکز بود
برآورد بیش از حد تحرک طبقاتی برای افراد و جامعه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید