دانلود مقاله آزمایش های تکرارپذیری اقتصادی برای نسل بعدی دسترسی به شبکه ها

دانلود مقاله آزمایش های تکرارپذیری اقتصادی برای نسل بعدی دسترسی به شبکه ها

دانلود مقاله آزمایش های تکرارپذیری اقتصادی برای نسل بعدی دسترسی به شبکه ها

دانلود مقاله آزمایش های تکرارپذیری اقتصادی برای نسل بعدی دسترسی به شبکه ها

موضوع انگلیسی:Economic replicability tests for next-generation
access networks
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله در مورد استاندارد هزینه مربوطه برای آزمون قابلیت تکرار اقتصادی شبکه های NextGeneration Access (NGA) ، که در "توصیه در مورد تعهدات غیر تبعیض آمیز و روشهای هزینه یابی" که توسط کمیسیون اروپا تصویب شده است ، بحث می کند. بر اساس این توصیه ، به منظور ایجاد هماهنگی بین سرمایه گذاری و رقابت ،
قیمت عمده باید ویژگی های غیر خطی داشته باشد و فقط تا حدی بر اساس تعداد متفاوت باشد
از دسترسی ها این نشان می دهد که یک استاندارد هزینه برای آزمون تکرارپذیری اقتصادی ، که
مستلزم بازیابی هزینه کاملا ثابت و متغیر برای متقاضی دسترسی ، از جمله کل آن است
قیمت عمده فروشی با اقتصاد شبکه های NGA و چنین مواردی ناسازگار است
یک آزمایش مانع سرمایه گذاری NGA می شود. بنابراین ، استاندارد هزینه باید فقط شامل باشد
بخش متغیر قیمت عمده فروشی با این حال ، این مقاله تأکید می کند که در طول گذار
تا زمانی که رقبا دسترسی به زیرساخت NGA را تضمین نکنند ، دومین آزمایش موقت
برای اطمینان از خرده فروشی NGA فعلی ، "آزمون مهاجرت رقابتی" باید اضافه شود
قیمتها شرکت کنندگان کارآمد مبتنی بر مس را کنار نمی گذارند. دو آزمایش پیشنهادی از آزمون پیشی گرفته است
محدودیت های نظریه "نردبان سرمایه گذاری" با درج "اثر مهاجرت تجاری"
توسعه یافته توسط Bourreau ، Cambini و Dogan (2012)

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید