دانلود ترجمه مقاله نقش بلاک¬چین (زنجیره بلوکی) در دستیابی به اهداف کلیدی مدیریت زنجیره تامین

دانلود ترجمه مقاله نقش بلاک¬چین (زنجیره بلوکی) در دستیابی به اهداف کلیدی مدیریت زنجیره تامین

دانلود ترجمه مقاله نقش بلاک¬چین (زنجیره بلوکی) در دستیابی به اهداف کلیدی مدیریت زنجیره تامین

دانلود ترجمه مقاله نقش بلاک¬چین (زنجیره بلوکی) در دستیابی به اهداف کلیدی مدیریت زنجیره تامین 
 
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد 
سال انتشار:2018
تعداد صفحه ترجمه:50
تعداد صفحه فایل انگلیسی:10

 موضوع انگلیسی :Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives
موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله نقش بلاک¬چین (زنجیره بلوکی) در دستیابی به اهداف کلیدی مدیریت زنجیره تامین
چکیده انگلیسی:Arrival of blockchain is set to transform supply chain activities. Scholars have barely begun to systematically
assess the effects of blockchain on various organizational activities. This paper examines how blockchain is likely
to affect key supply chain management objectives such as cost, quality, speed, dependability, risk reduction,
sustainability and flexibility. We present early evidence linking the use of blockchain in supply chain activities to
increase transparency and accountability. Case studies of blockchain projects at various phases of development
for diverse purposes are discussed. This study illustrates the various mechanisms by which blockchain help
achieve the above supply chain objectives. Special emphasis has been placed on the roles of the incorporation of
the IoT in blockchain-based solutions and the degree of deployment of blockchain to validate individuals’ and
assets’ identities
چکیده فارسی:

چکیده

ورود بلاک­چین، فعالیت های زنجیره تامین را تغییر می دهد. محققان، ارزیابی منظم اثرات بلاک­چین بر فعالیت های مختلف سازمانی را به تازگی شروع کرده اند. این مقاله به بررسی نحوه تاثیر احتمالی بلاک­چین بر اهداف مدیریت زنجیره تامین مانند هزینه، کیفیت، سرعت، قابلیت اطمینان، کاهش خطر، پایداری و انعطاف پذیری می پردازد. ما شواهد اولیه ارتباط استفاده از بلاک­چین در فعالیت های زنجیره تامین جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی را ارائه می­دهیم. مطالعات موردی پروژه های بلاک­چین در مراحل مختلف رشد و توسعه به دلیل مقاصد مختلف مورد بحث قرار گرفته اند. این مطالعه راهکار های کمکی مختلفی که بلاک­چین در دستیابی به اهداف زنجیره تامین ارائه می دهد را نشان می دهد. بر نقش های ادغام اینترنت اشیا[1] (IoT) در راه حل های مبتنی بر بلاک­چین و میزان کاربرد بلاک­چین جهت ارزیابی افراد و هویت دارایی ها تاکید ویژه ای صورت گرفته است.

 

[1] Internet of things

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید