حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 138
حجم 0/71 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوان حسابداری دولتی

 
مقدمه:
حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود. مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند. غالب فارغ التحصیلان رشته حسابداری یا مدیریت که چند واحدی نیز در زمینه حسابداری و بودجه دولتی در دانشگاه مطالعه کرده اند در مرحله عمل ناچارند یا دوباره به سراغ مراکز آموزشی حسابداری بروند تا دانسته های خود را تکمیل نمایند ویا مدتها در یک واحد مالی دولتی فعالیت نمایند تا بطور تجربی مسائلی را بیاموزند جدای از این مسئله آنچه که می خواهیم به آن بپردازیم ضرورت یادگیری حسابداری دولتی است.
 
 اهم مواردی که ضرورت این فن و داشتن قوت برای آن را معین می سازد به شرح زیر است:
1- حجم زیاد درآمد و هزینه در بخش عمومی
2- لزوم پاسخگویی به ذینفعان بخش عمومی
 
همان گونه ه می دانیم بودجه در یک تعریف برنامه ای است برای دولت که جهت اجرای عملیات آینده به منظور بهبود فعالیتها استفاده می شود و یک اهرم اصلی و مهم مدیریت دولتی است. در اقتصاد بخش عمومی.آنچه که فعالیت یک شرکت را امکان پذیر می سازد. سرمایه است بدون سرمایه و تخصیص مناسب آن، فعالیتهای مالی عملاً جدا نمی شود.اگر دستگاه دولتی را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر آوریم هر چه دامنه فعالیتهای مالی گسترش یابد و هر چه حجم خدمات، تجارب و تولید گستردگی بیشتری داشته باشد. لزوم داشتن سیستم حسابداری قوی در آن بیشتر احساس می شود. حال با توجه به حجم فعالیت موردنیاز دولت در بدست آوردن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کل کشور و خرج آن در مجاری پیش بینی شده بدون وجود یک حسابداری قوی قابل تصور نیست.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اسناد مالی

حسابداری دولتی

عملیات حسابداری

اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه داری

 
 
 
فهرست
مقدمه: 1
 

فصل اول: تعریف حسابداری دولتی 5

معرفی حسابداری دولتی و وظایف آن 5
نمونه وظایف 6
انواع سازمان های دولتی : 10
الف) وزارتخانه ها: 11
ب) موسسات دولتی: 11
2- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت: 12
مقایسه سازمان های دولتی و بازرگانی: 13
1- انگیزه و هدف تأسیس: 13
2- مالکیت و سرمایه: 13
3- منابع مالی: 14
4- هزینه ها: 15
5- وصول درآمدها: 15
6- قوانین و مقررات: 16
شباهت: 16
تفاوت حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی: 17
 

فصل دوم: مبانی عملیات حسابداری دولتی 19

1- مبنای نقدی: 19
3- مبنای نیمه تعهدی : 24
4- مبنای تعهدی تعدیل شده: 24
5- مبنای نقدی تعدیل شده: 25
 

فصل سوم: اصطلاحات موردنیاز در سیستم حسابداری دولتی 27

اعتبار: 27
7-1- انواع تنخواه گردان: 28
7-1-1- تنخواه گردان خزانه: 29
18-5- پرداخت 38
2-1- پیش پرداخت : 39
2-2- علی الحساب 39
 

فصل چهارم: اسناد مالی 43

1- فرم درخواست کالا از انبار: 44
2- فرم درخواست خرید کالا: 46
3- برگ ورود کالا به انبار: 48
4- برگ خروج کالا از انبار: 50
5- برگ استعلام بها: 52
6- فرم حواله: 53
7- فرم سند حسابداری: 55
 

فصل پنجم: عملیات حسابداری در موسسات دولتی 58

اسناد وصولی از عامل ذیحساب 63
معادله ثابت در حسابداری دولتی 71
 

فصل ششم : اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه داری 73

 

فصل هفتم: گروه حساب سپرده 79

 

فصل هشتم- گروه حساب درآمدهای عمومی: 83

 

فصل  نهم: گروه حساب سایر منابع 92

ذخیره تأمین اعتبار – سایر منابع ** 94
10-2-1- سرفصلهای حساب بازنشستگان و موظفین: 103
 

فصل دهم : حسابهای استرداد کسور بازنشستگی 108

فصل یازدهم  : خانه های سازمانی 114

منابع و مآخذ: 138
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید