ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان مهندسی نفت شرکت ملی گاز ایران

ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان مهندسی نفت شرکت ملی گاز ایران

مشخصات فایل

تعداد صفحات 97
حجم 0/115 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

 

CLAUSE 1. BASIC OBLIGATIONS

In consideration of the payments to be made by N.I.G.C. the supplier and subject to the terms and conditions of the contract; the supplier shall construct the plant comprising; construction work; erection of the plant; testing and commissioning including performance tests and training of the personnel; in accordance with the provisions of the contract; including the Annexes to these general condition of the contract. 
 
In consideration of foregoing and subject to the terms and conditions of the contract; N.I.G.C. shall pay to the supplier the contract price at the time and in the manner provided by the contract. 
 
 

مادۀ 1: تعهدات اساسی

     درخصوص پرداختی که از طرف شرکت ملی گاز ایران صورت می گیرد و تابع اصطلاحات وشرایط مندرج در قرارداد می باشد، پیمانکار موظف خواهد بود که ساخت کارخانه شامل ساختمان ها، نظارت بر اجراء و آزمایشهای مربوطه را که شامل تستهای اجرایی و آموزش پرسنل می باشد را مطابق شرایط قرارداد انجام دهد (که به شرایط عمومی پیمان پیوست می باشد)
     با توجه به موارد فوق الذکر مربو به شرایط و اصطلاحات قرارداد، شرکت ملی گاز قیمت قرارداد را در زمان موعد و به روش تعیین شده در قرارداد، پرداخت خواهد نمود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

قرادادهای بین المللی

 شرکت ملی گاز ایران

شرایط عمومی پیمان و قراردادها

 
 
فهرست مطالب
مادۀ تعهدات اساسی 
مادۀ تعاریف و تعابیر
مادۀ واگذاری به پیمانکار
مادۀ محدودۀ وظائف تحت قرارداد
مادۀ مدارک قرارداد
مادۀ نقشه ها و مدارک فنی 
مادۀ مدارک فنی دیگر
مادۀ بروز اشتباه در مدارک فنی
مادۀ پیمانکار خود از تمامی مسائل اطلاع می یابد
مادۀ  برنامه ای که ارائه می شود
مادۀ  حقوق ثبت 
مادۀ  مواد جهت ساخت و کارگر جهت آموزش
مادۀ  قیمت قرارداد
مادۀ  شرایط پرداخت
مادۀ  مالیات و بیمۀ تأمین اجتماعی
مادۀ  بیمه
مادۀ  ضمانت اجرائی
مادۀ  بازرسی ها قبل از صورت گرفتن حمل
مادۀ  کنترل کیفیت و کمیت
مادۀ  عدم گرو
مادۀ  جرمیه
مادۀ  انتقال و جابجائی دارائی
مادۀ  خودداری
مادۀ  تستهای اجرائی در کارگاه
مادۀ  خاتمۀ بنا
مادۀ  دورۀ نظارت اجرائی و انجام کارها
مادۀ  گواهی تکمیل کارها
مادۀ  استفاده قبل از تکمیل (تحویل موقت)
مادۀ  دورۀ ضمانت
مادۀ  حمل و نقل 
مادۀ  گواهی پذیرش (قبول)
مادۀ  تغییر و حذف 
مادۀ  ارزشهای تعیین شده
مادۀ  پرداخت از پیمانکار
مادۀ  اختیار کارفرما در مطالبه از پیمانکار بابت اصلاح کار
مادۀ  ورشکستگی 
مادۀ  تاریخ اجرا و یا انجام قرارداد
مادۀ  محدودیت مسئولیت پیمانکار
مادۀ  قوانین نافذ بر قرارداد
مادۀ  محرمانه نبودن قرارداد
مادۀ  داوری و حکمیت
مادۀ  انجام بدون مداخله
مادۀ  تعدیل و اصلاحات 
مادۀ  مدت انجام پروژه 
مادۀ  فورس ماژور
مادۀ  زبان قرارداد
مادۀ  آلودگی محیطی، تأثیرات زیان آور
مادۀ  تحویل و زمان لازم برای تحویل
مادۀ  بسط زمان تحویل
مادۀ  زمان مؤثر تحویل
مادۀ  تأخیر در تحویل 
مادۀ  کمک و استعانت 
مادۀ  آدرسها
مادۀ  کپی از نسخه های قرارداد
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید