تحقیق دیدگاه های مدیریت دانش

تحقیق دیدگاه های مدیریت دانش

تحقیق دیدگاه های مدیریت دانش

توضیحات:

دانلود تحقیق با موضوع دیدگاه های مدیریت دانش،
در قالب doc و در 41 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه 

مبانی نظری و  پیشینه  پژوهش

زمینه های شکل گیری مدیریت دانش   

تعریف دانش

دانش کانونی و ضمنی

به کارگیری دانش

سلسله مراتب دانش

مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف   

تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش

تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور

تعاریف فناوری محور

تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی

ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش                                                     
معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش

تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش

عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش                                                                       
اهداف دانش  

چرا مدیریت دانش        

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت دانش

تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی                                                                             

منابع                              

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید