ادبیات نظری پژوهش وپیشینه تعاریف ،اهمیت ومدل های مدیریت دانش

ادبیات نظری پژوهش وپیشینه تعاریف ،اهمیت ومدل های مدیریت دانش

ادبیات نظری پژوهش وپیشینه تعاریف ،اهمیت ومدل های مدیریت دانش ادبیات نظری پژوهش وپیشینه تعاریف ، اهمیت ومدل های مدیریت دانش
مدیریت دانش
تاريخچه مديريت دانش
2 – 2 – 2 انواع دانش
2 – 2 – 3 تعاریف
2 – 3 مدیریت دانش و تدوین دانش
2 – 4 اکتساب دانش
2 – 5 تسهیل و انتقال دانش :
2 – 6 کاربری دانش
2 – 7 ذخیره ( انباشت ) دانش
2 – 8 اهمیت مدیریت دانش
2 – 9 الزامات سیستم‌های مدیریت دانش
2 – 10 سرمایه فکری چیست ؟
2 – 11 رویکردها و روشهای اندازه‌گیری نامشهودها
2 – 12 سرمایه انسانی
2 – 13 اهدف مديريت دانش
2 – 14 مدیریت دانش جدید
2 – 15 زنجيره اطلاعات
2 – 16 داده
2 – 17 اطلاعات
2 – 18 نقش فن آوری اطلاعات
2 – 19 دانش
2 – 20 مديريت داده ، مديريت اطلاعات و مديريت دانش :
2 – 20 – 1 مديريت داده :
2 – 20 – 2 مديريت اطلاعات :
2 – 21 فرایندها در مدیریت دانش :
2 – 22 عناصر اساسي مديريت دانش
2 – 23 نقش دانش در مديريت دانش :
2 – 24 نقش مديريت در مديريت دانش :
2 – 25 نقش تكنولوژي اطلاعات در مديريت دانش :
2 – 26 تأثير فرهنگ سازماني بر پياده سازي مديريت دانش :
2 – 27 مدلهای مدیریت دانش
مدل براد هویت
مدل نوناکا و تاکه اوچی
مدل یکپارچه تولید دانش
مدل شش بعدی مدیریت دانش
مدل چرخه عمر دانش
مدل مفهومی مدیریت دانش
2 – 28 تولید دانش :
2 – 29 انتقال دانش :
2 – 30 فناوری اطلاعات
کاربرد‌های فناوری اطلاعات
2 – 31 فرهنگ سازمانی
دیدگاه رابینز
دیدگاه اندرو دوبرین
دیدگاه گرین برگ و بارون
الگوی هفت گانه گردن
2 – 38 سابقه تحقيقات
2 – 38 – 1 پیشینه داخلی :
2 – 38 – 2 پیشینه خارجی
فهرست منابع فارسی :
فهرست منابع غیرفارسی :

مدیریت دانش
تاريخچه مديريت دانش
تعداد زيادي از تئوريسين‌هاي مديريت دانش تكامل بحث مديريت دانش را به عهده داشتند و توزيع نموده‌اند كه در ميان آنان برجستگاني همچون پيتر دراكه ، پاول استرلوس و پيتر سنگه از آمريكا را مي‌توان نام برد . دراكه و استرلوس من بيشتر در زمينه اهميت ارتقا اطلاعات و دانش ساده به عنوان منابع سازماني ، و آقاي سنگه با تمركز بر روي سازمان‌هاي ياد گيرنده ابعاد فرهنگي مديريت دانش را بوجود آورده‌اند .
تعداد ديگري از دانشمندان وابسته به نشریه تجارت هاروارد حقايق ديگري از مديريت دانش را آشكار مي‌كند . در حقيقت دانشمند معروف آقاي لئونارد بارتون توانست موردكاري قابل توجهي را از شركت استيل چاپارل ارائه دهد ، شركتي كه راهبردهاي موثري را در زمينه مديريت دانش تا اواسط دهه 1970 مورد بررسي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید