ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم) 2 – 1 – مقدمه 17
2 – 2 – کارآفرینی 17
2 – 3 – ویژگی های کارآفرینان 18
2 – 4 – سه موج در کارآفرینی 20
2 – 5 – انواع كارآفريني 23
2 – 6 – کارآفرینی سازمانی 23
2 – 7 – مدل هاي كارآفريني سازماني 26
2 – 7 – 1 – مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن 26
2 – 7 – 2 – مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك 27
2 – 7 – 3 – مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران 28
2 – 7 – 4 – كارآفريني سازماني تامپسون ……………………………………………………………………………………………… 30
2 – 8 – شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني 31
2 – 9 – فرآیند کارآفرینی سازمانی 32
2 – 10 – موانع و محدودیت های كارآفريني سازماني 34
2 – 11 – عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی 37
2 – 11 – 1 – انگیزش 38
2 – 11 – 2 – مهارت های فردی 39
2 – 11 – 3 – حمایت محیطی ادراک شده 40
2 – 11 – 4 – پویایی محیطی ادراک شده ……………………………………………………………………………………………. 40
2 – 11 – 5 – نگرش 41
2 – 11 – 6 – هنجارهای ذهنی 42
2 – 11 – 7 – کنترل رفتاری ادراک شده 42
2 – 12 – پیشینه تحقیق 43

2 – 1 – مقدمه
از عمده ترين جريان هاي حاكم بر حيات بشري در آغاز هزاره سوم ميلادي فرآيند كارآفريني و خلاقيت است كه اساس و بسترساز تغیير و تحول و دگرگوني است . افراد ، سازمان ها و جوامعي كه نتوانند خود را با اين تحولات پرشتاب همگام كنند دچار توقف ، سكون و اضمحلال مي شوند . در اين ميان افرادي هستند كه در زماني كه همگان بر هرج و مرج ، نابساماني ، تناقض و عدم تعادل اذعان دارند ، به دنبال بدست آوردن فرصتي هستند تا بتوانند با ارائه محصول و يا خدمت جديدي به جامعه ، تعادل را برقرار كرده و اوضاع را سامان بخشند و ارزشي از خود بر جاي گذارند . اين افراد كه محور توسعه اقتصادي هستند ، كارآفرين خوانده مي شوند . كارآفرينان موجب مي شوند تا سازماني از سازمان هاي ديگر پيشي بگيرد و كشوري نسبت به كشورهاي ديگر به نحو چشمگير پيشرفت نمايد ( 566 ، 2011 ، Huang and Wang ).

2 – 2 – کارآفرینی
کارآفرینی ، خلق کسب و کار ، هدایت منابع ، تبدیل فرصت ‏ ها به دستاوردها و ارائه محصولات جدید است که سبب خوداشتغالی ، دیگر اشتغالی و یا ایجاد ارزش افزوده می ‏ شود . کارآفرین کسی است که با بهره ‏ گیری از منابع موجود ، به ‏ کارگیری خلاقیت ، شناخت فرصت ‏ ها و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید