ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم) بخش دوم – مبانی نظری بانکداری نوین 48
2 – 2 – 1 تاريخچه پول و بانكداري در دنيا 48
2 – 2 – 2 تاريخچة بانكداري در ايران 50
2 – 2 – 3 – بانكداري نوین 53
2 – 2 – 4 – تكامل خدمات بانكي و آغاز بانكداري الكترونيكي 56
2 – 2 – 5 – تعريف بانكداري الكترونيكي 58
2 – 2 – 6 – مزاياي بانكداري الكترونيكي 59
2 – 2 – 7 – شبكه هاي بانكداري الكترونيكي 62
2 – 2 – 8 – انواع بانكداري الكترونيكي 65
2 – 2 – 9 – سطوح مختلف بانكداري الكترونيكي ……………….. 68
2 – 2 – 10 – کانالهاي بانکداري الکترونیکی 70
2 – 2 – 11 – ماشین خود پرداز ( ATM ) 73
2 – 2 – 12 – ماشین هاي نقطه فروش EFT POS 74
2 – 2 – 13 – بانکداری تلفنی 75
2 – 2 – 14 – بانکداری اینترنتی 76
2 – 2 – 15 – بانکداری موبایلی 79
2 – 2 – 16 – ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی 82
بخش سوم – پیشینه تحقیق 87
2 – 3 – 1 – تحقیقات خارجی : 87
2 – 3 – 2 – تحقیقات داخلی : 89

2 – 2 – 1 – تاريخچه پول و بانكداري در دنيا
بشر اولیه نیازمندی های خود را در نظام بسته اقتصادی در محدوده خانواده یا قبیله تامین می نمود . به مرور زمان که زندگی اجتماعی در اقوام بشری پیشرفت کرد ، نیاز به مبادله احساس شد و مبادلات کالا با کالا توسعه یافت . به تدریج چون برخی کالاها خواهان بیشتری در مبادلات داشتند ، علاوه بر خاصیت ذاتی خود ، جنبه واحد و معیار سنجش را نیز پیدا کردند . از این کالاها می توان به ادویه در هندوستان ، غلات در ایران و پوست سمور در روسیه اشاره کرد . با انتخاب واحد ارزش ، هر چند عمل مبادله نسبت به قبل ساده تر شد ، ولی مشکلات اساسی آن از قبیل فاسد شدن ، ذخیره کردن و غیره همچنان باقی ماند . سرانجام فلزات مخصوصاً طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله انتخاب شدند . مورخان پیدایش پول را به چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح در خاورمیانه و در تمدن های سومری حوالی خلیج فارس و مصر قدیم نسبت می دهند ( روبرت و همکاران ، 2003 : 171 ). به تدریج و با گسترش تمدن ها ، دولت ها به وجود آمدند و با ضرب سکه با وزن و عیار معین ، پول وزن شده را به پول ضرب شده تبدیل کردند . آغاز تاسیس بانک ها در جهان به اوخر قرن پانزدهم میلادی باز می گردد که از اوایل قرن هفدهم به صورت گسترده در سطح

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید