ادبیات نظری تحقیق یوگا، افسردگی و سلامت بدن

ادبیات نظری تحقیق یوگا، افسردگی و سلامت بدن

ادبیات نظری تحقیق یوگا، افسردگی و سلامت بدن مقدمه
سلامتی و خوشبختی از دیرباز آرزوی تمامی انسانها بوده است . برای رسیدن به آنها بشر دست به هر کاری زده و راههای مختلفی را پیموده است . گروهی توانسته اند به آرزوهای خود دست یابند و برخی نیز هیچگاه طعم شیرین خوشبختی را نچشیده اند . سلامتی و خوشبختی و رسیدن به آرامش درون از زمان هایی خیلی دور ابزارهایی را طلب می کرده که بشر با توسل به آنها همواره سعی داشته به سلامت فکر و جسم نائل آید . این ابزارها نامهایی چون ابدیت ، ذات متکی به خویش ، طبیعت ، برهمن ، شعور کیهانی و نیروانا داشت . ولی یکی از روش های بسیار قدیمی که قدمتش به چندین هزار سال قبل می رسد و به عنوان علم جامع کیهانی مطرح گردیده « یوگا » نامیده می شود . بنا به روایت و دلایل علمی مطرح شده در کتابهای ارابه خدایان و طلای خدایان ، کیهان نوردان باستانی از دیگر کرات سماوی به زمین آمده و با انسان زمینی ارتباط برقرار کرده اند . حاصل این ارتباط پیدایش علوم جامعی بوده که پیشرفت انسان های آن موقع را به همراه داشته است . یوگا یکی از همین علوم کیهانی است که درآسیای میانه به وجود آمده و جریان عرفانی عظیمی را موجب گشت که چکیده های آن طی هشت هزار بیت در کتاب اوپانیشاد به تدریج در سراسر جهان به خصوص هندوستان نشر و انعکاس یافت . بدین ترتیب عده زیادی با پیروی از آن توانستند به سلامت جسم رسیده و بر احساسات و عواطف خود غلبه کنند .
به عبارت دیگر پیروی از این علم خوب زیستن باعث شد تا انسان بتواند ذهن و جسم را به حال تعادل درآورد و طعم سعادت و خوشبختی را بچشد . به طور خلاصه می توان اظهار داشت علم یوگا کهن ترین سیستمی است که تا کنون در جهان وجود داشته و همچنان در حال گسترش است . این علم به بدن و روان توجه خاصی داشته و درک بسیار عمیق از ذات بشر و آگاهی هماهنگی و شناخت بدن و روان را به شما نشان می دهد . برای قدم گذاشتن در مسیر تکامل انسانی حتما می بایست جسم ، ذهن و روان در یک موازنه قرار گیرند . تکنیک های یوگا راه حل مطمئنی برای ایجاد این موازنه و رساندن شخص به آرامش فکر و درک حقیقت از طریق آگاه شدن بر خویشتن است . اولین کسی که اصول یوگا را به صورت قابل استفاده برای همگان مدون ساخته پاتانجلی هندی است . او در 300 سال قبل یوگار را به هشت مرحله تقسیم کرد . وی اعتقاد داشت انسان قبل از زدودن ناخالصی ها و ناپاکی ها نمی تواند طالب وصل معبود در رسیدن به مقصود باشد و تنها با تفکر و تعمق در احوال جهان و زیر پا گذاشتن آز ، حرص و شهوات است که می تواند به تربیت و تعالی روح خود بپردازد . طریقت یوگا مراحل هشت گانه را فراروی یوگی گذاشته تا با اجرای آنها به سرمنزل مقصود برسد . این مراحل عبارتند از : یاما

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید