ادبیات نظری تحقیق گردشگری و طبیعت گردی

ادبیات نظری تحقیق گردشگری و طبیعت گردی

ادبیات نظری تحقیق گردشگری و طبیعت گردی بهداشت سایت های گردشگری

مقدمه
درآمد صنعت گردشگري در دنيا در سال  2005  ميلادي ، رقمي معادل  7 / 682  ميليارد دلار و تعداد گردشگران نيز در همين سال رقمي حدود  8 / 806  ميليون نفر اعلام شده است . اين ارقام نشان مي دهد که توجه به صنعت گردشگري و چگونگي مديريت و بهره برداري موثر از آن بايد جزو اولويت هاي اصلي نظام اقتصادي  اجتماعي کشورهاي داراي پتانسيل گردشگري قرار گيرد ، تا با بهره  گرفتن از اثرات بي شمار اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي آن گام موثري در توسعه همه جانبه يک ناحيه ، منطقه يا کشور برداشته شود . ايران نيز به عنوان يکي از کشورهاي داراي پتانسيل از اين امر مستثني نيست و توسعه گردشگري در کشورمان نيازمند يک نظام مديريتي قوي و خستگي ناپذير است ( درستی و ایدر ، 1385 ).
طبق آمار منتشر شده توسط سازمان جهاني گردشگري تا سال  2020  ميلادي تعداد گردشگران در سرتاسر دنيا به رقمي حدود  1 / 6  ميليارد نفر خواهد رسيد . اين امرنشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگري است . به طوري که هم اکنون صنعت گردشگري پس از صنعت نفت و خودروسازي سومين صنعت بزرگ دنيا به حساب مي آيد و پيش بيني مي شود تا سال  2010  ميلادي با پشت سر گذاشتن اين دو به بزرگترين صنعت دنيا بدل گردد . اما اگر به وب سايت سازمان جهاني گردشگري مراجعه کنيم با ارقام جالبي مواجه خواهيم شد ( دبیری ، 1387 ).
– گردشگری و اهمیت آن
صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید . بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند . از ابتدای شکل گیری تمدن بشری ، مسافرت و جهانگردی وجود داشته است . برای بررسی جهانگردی به لحاظ تاریخی ، می توانیم آن را از عهد باستان تا به امروز به چند دوره تقسیم کنیم : عهد باستان ، قرون وسطی ، رنسانس ، انقلاب صنعتی ، جهانگردی نوین ( گی و فایوسولا ، 1388 ).
در پی انقلاب صنعتی و گسترش شهرنشینی ، گذشته از جنبه های مثبت آن ، این روند ، زندگی انسان ها را با پیامدهای منفی بسیاری که حاصل ماشینی شدن بود ، مواجه کرد که نتیجه اش دلتنگی برای زندگی بی آلایش روستایی و روی آوردن به گردشگری روستایی بود ( اسماعیلی ، 1382 ).
صنعت گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی و مهمترین صنعت اشتغال زا دردنیا محسوب می شود . میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت گردشگری بسیار پائین تر از دیگر صنایع است و به عبارت دیگر اشتغال زایی دراین صنعت به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد و تردیدی نیست که همه کشورها در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد جهانی حاصل از گردشگری و همچنین بالابردن سطح اشتغال در کشور متبوع خود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید