ادبیات نظری تحقیق کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور

ادبیات نظری تحقیق کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور

ادبیات نظری تحقیق کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور – مقدمه
در 4 دهه ی اخیر آنتی بیوتیک ها به عنوان افزودنی های غذایی برای فراهم سازی آسایش دام و منافع اقتصادی به شکل بهبود عملکرد دام و کاهش هزینه های پرورشی ، در تغذیه دام استفاده شدند ( حجتی و رضائی ، 2010 ) آنتی بیوتیک ها این نقش خود را از طریق ممانعت از پاتوژن ها و بیماری های مرتبط با طیور برای بهبود تولید گوشت و تخم مرغ ایفا می کنند ( آواد و همکاران ، 2009 ). ولی بعدها متوجه شدند که استفاده از آنتی بیوتیک های جیره ای منجر به مشکلات عمده ای از جمله ایجاد باکتری های مقاوم به دارو ( سروم و سونده ، 2001 )، باقی مانده های داروئی در بدن پرندگان ( بورگات ، 1999 )، و عدم تعادل در میکروفلورای نرمال می شود . بنابراین اتحادیه ی اروپا از اول ژانویه 2006 استفاده از آنتی بیوتیک ها را به عنوان محرک رشدی ممنوع کرد . به دلیل این ممنوعیت ها ، غذاهای فونکسیونل به عنوان جایگزین هایی برای این آنتی بیوتیک های محرک رشدی برای حفظ سلامت دام و انسان ، تولیدات دامی و امنیت غذایی استفاده شدند که در زیر به شرح آنها می پردازیم .
– غذاهای فونکسیونل1 :
طول چندین دهه ی اخیر شاهد تغییرات واضحی در درک نقش مواد غذایی در سلامت انسان شده ایم . در جهان صنعتی شده ، توجه مصرف کنندگان به نقش فعال غذاها در آسایش و افزایش طول عمر و به علاوه ممانعت از رشد و توسعه ی سرطان و بیماری های قلبی عروقی و پوکی استخوان ، افزایش یافته است . در نتیجه ، اصطلاح جدیدی ‘ غذاهای فونکسیونل ‘ مطرح شدند ( برنر و ادونل ، 1998 ; دیمر و گیبسون ، 1998 ; ساندرز ، 1998 ; دیپلوک و همکاران ، 1999 ;). بنا به تعریف ، غذاهای فونکسیونل بخشی از یک جیره ی روزانه هستند و در کنار اثرات تغذیه ای قابل قبول جهانی ، در توسعه ی سلامتی و کاهش بیماری های قلبی عروقی دخیل است . اصطلاح ‘ غذای فونکسیونل ‘ در اوایل سال های 1980 در ژاپن بیان شد . این نوع از غذاها در بازار ژاپن به عنوان ‘ غذاهائی برای کاربردهای سلامتی مشخص ‘( FOSHU ) معروفند . غذاهای فونکسیونل به جای اینکه به عنوان یک محصول تعریف شده باشد ، بایستی به عنوان یک ایده ی جدید مطرح شود . همچنین بایستی دانست که غذاهای فونکسیونل ، قرص یا کپسول نبوده ، بلکه به عنوان بخشی از غذای روزانه هستند .
– انواع غذاهای فونکسیونل :
غذاهای فونکسیونل شامل : ( 1 ) غذاهای متداول شامل اجزای طبیعی فعال زیستی ( مثلاً فیبرهای جیره ای )، ( 2 ) غذاهای غنی از اجزای فعال زیستی ( مثل پروبیوتیک ها ، آنتی اکسیدان ها )، و ( 3 ) اجزای غذایی سنتز شده ایکه به غذاهای سنتی مرسومند ( مثل پری بیوتیک ها ). در میان اجزای غذایی کاربردی ، پرو بیوتیک ها و پری بیوتیک ها ، فیبر های جیره ای ، اسیدهای چرب با

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید