ادبیات نظری تحقیق کتابخانه های دیجیتال

ادبیات نظری تحقیق کتابخانه های دیجیتال

ادبیات نظری تحقیق کتابخانه های دیجیتال کتابخانه های دیجیتال و سنتی
كتابخانه ها محل ذخيره ي دانش ها هستند . كتابخانه دیجیتال ، كتابخانه ای است که در آن منابع تمام متن وخدمات کتابخانه ای به صورت دیجیتال در اختیار کاربران قرار می گیرد .
كتابخانه هاي ديجيتالي ، كتابخانه هاي الكترونيكي اي هستند كه در آنها شمارزيادي از كاربران كه از نظر جغرافيايي پراكنده هستند مي توانند به محتواي منابع گوناگون مواد الكترونيكي مانند : متن ، تصاوير ، نقشه ها ، صداها دسترسي داشته باشند . دركتابخانه ديجيتال چندين كاربر مي توانند در زمان واحد از يك منبع خاص استفاده كنند . ( واسولو و اسرینی ، 1389 ، 41 ). بزرگترين مزيت كتاب هاي ديجيتالي نسبت به كتاب هاي چابي ، حجم و قابليت حمل آنهاست و نياز به فضاي كم دارد . همچنين امكان بازيابي و ذخيره اطلاعات وسهولت استفاده از آن در همه جاي دنيا امكان پذيرمي باشد . هدف كتابخانه هاي ديجيتالي به طور كلي گردآوري ، ذخيره ، سازماندهي و اشاعه اطلاعات و دانش در قالبهاي ديجيتالي مي باشد ( نوروزی و علیپور ، 1384 ).
یکی از شیوه های نوین ارائه خدمات اطلاعاتی که طی دهه های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است ، کتابخانه دیجیتالی است . کتابخانه دیجیتال ، کتابخانه ای است که منابع و خدمات کتابخانه ای رابه صورت دیجیتال در اختیار کاربران قرار میدهد . این کتابخانه ها در راستای توسعه کتابخانه ها از اواسط سده بیستم به بعد مطرح شدند و ازاواخر همین سده پا به عرصه وجود گذاشتند . این کتابخانه ها در امتداد توسعه و پیشرفت کتابخانه های سنتی مطرح شدند و نسل جدیدی از کتابخانه ها را معرفی کردن ( رحیمی نژاد و همکاران ، 1385 ).
باوقوع انقلاب اطلاعات ، کتابخانه دیجیتالی به فناوری قدرتمندی برای رشد و ترقی دست یافته اند . ‘ كتابخانه های دیجیتالي مجموعه های گوناگوني از اطلاعات را براي استفاده كنندگان متعدد در بردارند و در اندازه هاي متفاوتي از كوچك تابزرگ دسته بندي مي كنند ، آنها از هر نوع ابزار ورود اطلاعات و دردسترس قرار دادن آنها بر روي شبکه به كار مي گیرند و باعث مي شوندکه آنها در اختیار استفاده كنندگان قرار گیرند .
بنابراین کتابخانه های دیجیتالي براي ما نوید دستیابي به اطلاعات بیشتر ، كاهش هزینه ها و قابلیت استفاده چند منظوره است ( نوروزي و حافطی ، 1380 ).
ظهور کتابخانه های دیجیتالی نه تنها باعث تحولی بنیادین در ساختار کتابخانه ها شد بلکه چالش و فرصتهای فراوانی را نیز پیش روی کتابداران قرارداد و آنها را با وظایف ونقشهای جدید روبرو ساخت .
کتابخانه های دیجیتال جایگاه ویژه ای را در محیط مجازی اینترنت ، به خود اختصاص داده اند . این کتابخانه ها با داشتن قابلیتهای بیشتر وپیشرفته تر برای مدیریت اطلاعات ، از دیگر منابع اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده اند ( امین پور ، 242 : 1385 ). کتابخانه دیجیتال بسیار فراتر از مجموعه منابع الکترونیکی وسخت افزارهای لازم برای مدیریت آنهاست . در واقع ، کتابخانه های دیجیتال ، سیستم های مرکب و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید