ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آميخته هاي بازاريابي سبز

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آميخته هاي بازاريابي سبز

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آميخته هاي بازاريابي سبز بخش اول : مباني نظري 16
1 – 2 – مقدمه 16
2 – 2 – مسئوليت اجتماعي 17
3 – 2 – مفهوم و تعاریف بازاريابي و بازاریابی سبز 19
4 – 2 – مفاهیم سبز مستتر در بازاریابی سبز 23
5 – 2 – استراتژي هاي بازاريابي و بازاريابي سبز 23
6 – 2 – آميخته هاي بازاريابي سبز 25
1 – 6 – 2 – محصول سبز …………….. 25
2 – 6 – 2 – قيمت سبز ……………. 26
3 – 6 – 2 – ترويج سبز :………… 26
4 – 6 – 2 – توزيع سبز …………………. 26
7 – 2 – عصرهاي بازاريابي سبز 27
8 – 2 – فرآيند سبز شدن 29
9 – 2 – پنج مورد بازاریابی سبز 31
10 – 2 – سطوح بازاريابي سبز 34
11 – 2 – بازاریابی تجاری 35
12 – 2 – طبقه بندی مفهوم بازاریابی سبز از چشم‌اندازهای مختلف 37
1 – 12 – 2 – چشم‌انداز محصول‌محور 37
2 – 12 – 2 – چشم‌انداز هدف ….. 37
3 – 12 – 2 – چشم‌انداز استراتژی 39
1 – 3 – 12 – 2 – استراتژی بازار سبز 40
13 – 2 – عوامل تاثيرگذار در توسعه مفهوم بازاريابي سبز 51
14 – 2 – دلایل اتخاذ بازاریابی سبز 54
15 – 2 – روش‌هاي سبز شدن 57
16 – 2 – تاثير صاحبان منافع بر استراتژي هاي بازاريابي سبز 66
17 – 2 – چالش هاي بازاريابي سبز 67
18 – 2 – مزيت هاي بازاريابي سبز 68
19 – 2 – پيامدهاي هزينه يا سود 68
20 – 2 – روشهای علاقمند کردن افراد به بازاریابی سبز 69
21 – 2 – بازاريابي سبز به عنوان يك فلسفه رايج 70
22 – 2 – مدل تركيب بازاريابي سبز 77
بخش دوم : پيشينه تحقيق 79
3 – 2 – پیشینه و تاريخچه بازاریابی سبز 79
1 – 3 – 2 – موفقیت سبز …………….. 81
2 – 3 – 2 – کسب و کار سبز امروزی 82
4 – 2 – مدل 3C اوهما 86
5 – 2 – نتيجه‌‌گيري ………………………………………………………………………………………………………… 87

بخش اول : مباني نظري
1 – 2 – مقدمه
شايد كسي تصور نمي‌كرد كه روزي بازاريابي علاوه بر سودآوري و فروش ، نگران سلامت مصرف كننده نيز باشد . اما پويايي و رقابت شديد و افزايش نگراني نسبت به محيط زيست و همچنين مقررات دولتي و افزايش آگاهي مصرف كنندگان ، شركتها را بر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید