ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش و دوره پیش دبستانی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش و دوره پیش دبستانی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش و دوره پیش دبستانی مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش ودوره پیش دبستانی

فهرست مطالب :

– خلاصه اي از فصل دوم
تاريخچه آموزش پيش دبستاني
– مارتين لوتر
كمينوس
– جان لاك
– پستالوزي
– رابرت آون
تعريف دوره پيش ‏ دبستاني
ويژگيهاي كودك در دوره پيش ‏ دبستاني :
ب ) رشد حركتي
1 – رشد حركتي درشت
2 – مهارتهاي حركتي ظريف
3 – تفاوتهاي فردي در مهارتهاي حركتي
اهداف دوره پيش ‏ دبستاني
مهارتهاي رواني ـ حركتي در دوره دبستان
1 – تعريف مهارتهاي رواني ـ حركتي
2 – نظريه ‏ هاي كسب مهارتهاي رواني ـ حركتي
تحول حركت در كودكان دبستاني
مهارتهاي رواني ـ حركتي
جدول 2 – مقوله ‏ هاي اصلي در حوزه رواني ـ حركتي ( لطف آبادي ، 1375 ؛ ص 27 )
– سازگاري اجتماعي
روابط با همسالان
جدول 1 – 2 : شاخص ‏ هاي رشد رفتار طبيعي
جدول 2 – 2 مراحل رشد رواني ـ اجتماعي اريكسون ( به نقل از كاپلان و سادوك ، 2003 ، ص 85 ).
2 – نظرية روان شناسي فردي آدلر1
وظيفه مهدكودك و مراكز پيش دبستاني از ديدگاه آدلر
جدول شماره 2 – 3 – تشخيص هدفهاي كودكان ناسازگار ( درايكرز و كاسل ، 1378 ، ص 69 )
3 – نظريه ‏ هاي رفتاري
4 – نظريه ‏ هاي خانواده درخصوص ناسازگاري
– نظريه شناختي
پيشينه پژوهش
منابع فارسی
منابع لاتین

خلاصه اي از فصل دوم
در اين فصل ابتدا به تاريخچة آموزش پيش دبستاني پرداخته خواهد شد . در بحث از تاريخچه سعي مي شود از انديشه هاي تاثيرگذار در فرايند شكل گيري آموزش پيش دبستاني استفاده شود . علاوه بر اين دوره پيش دبستاني در حدود سني آن كه مودر اختلاف نظر است ، تعريف مي ‏ شود . ويژگي هاي كودكان در دوره پيش دبستاني اعم از رشد جسماني ، رشد حركتي به دنباله مباحث گفته شده مي ‏ آيد . از مولفه هاي مهم هر دورة آموزشي ، بيان اهداف آن دوره است . بحث اهداف دورة پيش ‏ دبستاني در ادامه فصل گفته مي شود و سپس دو متغير اصلي پژوهش يعني مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي بحث خواهند شد . دربارة مهارتهاي رواني ـ حركتي سعي شده ديدگاههاي مختلف ارائه شود و همچنين دربارة سازگاري اجتماعي ، در بحث مهارتهاي رواني ـ حركتي ، ديدگاه گزل و در بحث سازگاري اجتماعي ، ديدگاه آدلر زيربناي تئوري اين پژوهش قرار گرفته اند . در بخش پيشينه پژوهش نيز سعي شده تا جاي ممكن سيماي فعلي پژوهشهاي داخلي و خارجي ارائه شود .

تاريخچه آموزش پيش دبستاني
تعليم و تربيت انسان از بدو تولد تا پايان زندگي ادامه دارد و درخصوص شيوه ‏ هاي يادگيري و ياددهي انسان ، نظرپردازيهاي گوناگوني صورت گرفته است . سالهاي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید