ادبیات نظری تحقیق وپیشینه اختلال اضطراب اجتماعی

ادبیات نظری تحقیق وپیشینه اختلال اضطراب اجتماعی

ادبیات نظری تحقیق وپیشینه اختلال اضطراب اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه

2 – 1 – مبانی نظری

2 – 1 – 1 – اختلال اضطراب اجتماعی
اضطراب اجتماعی یک گستره تشخیصی نسبتاً جدید است و برای اولین بار به عنوان یک تشخیص جداگانه در DSM – III ( 1980 ) مطرح شد . DSM – III – TR ( 1987 ) دو نوع اضطراب اجتماعی را متمایز کرد :
1 ) اضطراب اجتماعی تعمیم یافته ؛
2 ) اضطراب اجتماعی خاص ( هانگ ، 2003 ؛ به نقل از البرزی ، 1390 ).
با مروری بر ادبیات اضطراب اجتماعی می‌توان به این نکته پی برد که در مقاطع تاریخی ، اختلال اضطراب اجتماعی با نام‌های متفاوتی مانند هراس اجتماعی ، اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب اجتماعی مشخص شده است . این تفاوت در نامگذاری بیشتر به دلایل تاریخی برمی‌گردد تا دلایل کیفی ( بارلو و لیبوویتز ، 2005 ؛ به نقل از البرزی ، 1390 ). برخی از مولفین اختلال اضطراب اجتماعی را عنوان مناسب‌تری برای این اختلال دانسته‌اند ، زیرا مشکلاتی که همراه این اختلال است بسیار فراگیرتر از هراس بوده و بر حوزه‌های بهنجار زندگی بسیار تاثیرگذار است ( دیویدیسون ، 2007 ؛ به نقل از البرزی ، 1390 ). هر چند در حال حاضر هراس اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی در DSM – IV به یک معنا و مفهوم به کار می‌روند ( بارلو و لایبنیتز ، 2005 ؛ به نقل از البرزی ، 1390 ). بر طبق این دسته بندی اضطراب اجتماعی را به 3 نوع تقسیم می‌شود :
تیپ عملکردی که طی آن فرد نمی‌تواند اعمال خاصی مانند سخنرانی ، خواندن یا نوشتن را در انظار عمومی انجام دهد ( اعمالی که به هنگام تنهایی به راحتی از پس آن بر می‌آید ).
تیپ محدود که طی آن اضطراب فقط در موقعیت‌های خاص اجتماعی ایجاد می‌شود ، نظیر صحبت کردن با رییس .
تیپ فراگیر که طی آن اغلب موقعیت‌های اجتماعی ، اضطراب یا وحشت‌زدگی را برای فرد ایجاد می‌کند ( روزنهان و سلیگمن ، ترجمه سیدمحمدی ، 1379 ). حال آنکه در بعضی از منابع اضطراب اجتماعی را فقط در دو نوع فراگیر و غیر فراگیر تقسیم‌بندی می‌کنند ؛ که اضطراب صحبت کردن در جمع را جز نوع غیرفراگیر می‌دانند اضطراب اجتماعی دربرگیرنده اختلال اجتنابی دوره کودکی نیز هست ( دادستان ، 1385 ). به اعتقاد دیکسون و مک لئود ( 2004 ، به نقل از البرزی ، 1390 ) اضطراب اجتماعی به طور برجسته با ترس شدید از شرمنده شدن یا بی‌عرضه به نظر رسیدن همراه است و به دنبال آن اجتناب از موقعیت‌های تعامل اجتماعی ایجاد می‌شود ( راسل و شو ، 2006 ؛ به نقل از البرزی ، 1390 ).

2 – 1 – 1 – 1 – شیوع اختلال اضطراب اجتماعی
اختلال اضطراب اجتماعی رایج‌ترین اختلال اضطرابی ( کاشدان ، 2001 ؛ به نقل از البرزی ، 1390 ) و سومین اختلال شایع روان‌پزشکی درمیان بزرگسالان است ( ویل ، 2003 ، کسلر ، چیو

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید