ادبیات نظری تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

ادبیات نظری تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

ادبیات نظری تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

مبحث اول : تعریف وشناخت سهم
سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم .
در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد . سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید .
گفتار اول : تعريف سهم
سهم مفهوم نسبتاً جدید حقوقی است که بایستی تعریف شود . دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت .
الف : تعريف لغوي :…..
مفهوم لغوي سهم يعني بهره و نصیب و حصه مي باشد و اوراقي كه بيانگر مشاركت در كارخانه است سهم اطلاق مي گردد . همچنين در لغت واژه سهم به معناي ترس و هراس و تير كه از كمان پرتاب شود و گاهي به معناي قرعه بكار رفته است .
ب : تعریف اصطلاحی
تعریف اصطلاحی سهم نیز از تعریف لغوی سهم دور نیفتاده است و به نوعی بیانگر مشارکت سرمایه گذاران در دارایی های شرکت است .
در تعاريف حقوق ايران و انگليس از سهم ، عناصر و اجزاء زير وجود دارد :
سهم قسمتي از سرمايه شركت است : سرمايه شركت سهامي به اجزاء و قطعاتي بنام سهم تقسيم مي شود .
سهم مشخص ميزان مشاركت سهامدار در شركت است : پرداخت تمام مبلغ اسمي سهام تنها تعهدي است كه در شركتهاي سهامي برعهده سهامداران قرار مي گيرد و مسئوليتشان محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست .( 35 ل . ا . ق . ت ) حقوق و مزاياي ناشي از سهم بموجب قانون مقرر شده يا بوسيله اساسنامه و جنبه مالي يا غير مالي دارد .
رعايت قاعده تساوي حقوق و مزايا به نسبت سهام در شركتهاي سهامي الزامي نيست و گاهي مزاياي خاص وجود دارد . ( ماده42 ل . ا . ق . ت )
گفتار دوم : انواع سهم
در ايران مقررات راجع به شركت ها صراحت در خصوص اقسام سهام ندارد ولي از مواد مختلف قانون ولايحه اصلاح قانون تجارت مي توان انواع سهم را شناسايي نمود امروزه اكثر شركتها تمايل به اين دارند كه سهام يكنواختي صادر نمايند و از تطور سهام خودداري مي نمايند .
این گفتار شامل تقسیم بندی سهام از جنبه های مختلف می باشد که در چند قسمت به آن می پردازیم .
الف : اقسام سهم از حيث آورده
در اين تقسيم بندي از اين نظراست كه صاحبان سهام چه نقشي در تشكيل شركت داشته اند .
سهم سرمايه : نماينده قسمتي از سرمايه شركت است و هنگام تشكيل شركت يا افزايش سرمايه اين نوع سهام صادر مي شود .
سهم انتفاعي : به دارنده ، حق استفاده از منافع شركت را مي دهد نه سرمايه شركت ( حصه اي كه آورده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید