ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی،رفتاری

ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی،رفتاری

ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی،رفتاری
– مقدمه
فوبی اختصاصی عبارت است از ترسی شدید ، دایمی ، افراطی و یا نامعقول که در صورت وجود و یا انتظار شیء یا موقعیتی معین ( مانند بلندی ، حیوانات ، تزریق ، دیدن خون ، سوار هواپیما شدن ) بروز می کند . در این بیماران به محض مواجهه با محرک هراس آور مذکور ، تقریباً همیشه پاسخی اضطرابی برانگیخته می شود که می تواند به شکل حمله پانیک درآید . این حملات وابسته به همان موقعیت خاص است . خود بیماران می دانند که ترس شان افراطی و یا نامعقول است . اینان از موقعیت هراس آور مذکور اجتناب می کنند و در غیر اینصورت ، با اضطراب یا رنج و عذاب شدید ، آن را تحمل می نمایند . اجتناب ، انتظار اضطراب آلود و یا رنج و عذابی که رخ می دهد ، به نحو چشمگیری مخل روال عادی زندگی فرد ، شغل و یا تحصیل و یا فعالیت های اجتماعی او می باشد .
فوبي اجتماعي ترس از يك يا چند موقعيت اجتماعي است : صحبت در جمع ، انواع ديگر عملكردهاي عمومي و گردهم آيي‌هاي اجتماعي ، ملاقات افراد جديد ، خوردن در جمع استفاده از خوابگاه‌هاي عمومي ، مخالفت با ديگران در صحبت به اشكال مقتدرانه ، اين افراد معمولاً نگرانندكاري كنند يا چيزي بگويند كه باعث خجالت و حقارت شود . بعضي افراد با فوبي اجتماعي تنها از يك يا دو موقعيت اجتماعي مي‌ترسند و بعضي هم داراي ترس‌هاي منتشر هستند آنها از شرايطي كه مي‌ترسند دوري مي‌كند يا آنها را با ناراحتي قابل ملاحظه‌اي تحمل مي‌كنند . آنها هنگام حضور در شرايط اجتماعي علائم فيزيكي اضطراب از جمله تپش قلب ، لرزش ، عرق ، انقباض ماهيچه‌ها ، درد معده ، خشكي دهان ، تكان‌هاي سرد يا گرم و سردرد را گزارش مي‌كنند .

فوبی اجتماعی
– تعریف فوبی اجتماعی و اهمیت آن
اختلال فوبیای اجتماعی که به عنوان اضطراب اجتماعی نیز شناخته می شود ، اولین بار در اواخر سال های 1960 به عنوان یک تشخیص خاص و مستقل مطرح شد . مشخصه اصلی این اختلال ، ترس مبالغه آمیز از موقعیت های عملکردی اجتماعی در حضور افراد ناآشناست . مبتلایان به این اختلال از این که در موقعیت های اجتماعی دچار خجالت زدگی شده یا مورد ارزیابی منفی دیگران قرار گیرند می هراسند . از میان موقعیت هایی که باعث اضطراب این افراد می شود می توان به صحبت کردن در جمع ، گردهمایی های اجتماعی ، ملاقات افراد جدید ، خوردن در جمع ، ترس از مخالفت با دیگران و نگرانی در ارتباط با صحبت با مراجع قدرت اشاره کرد ( بروین و استین ، 2004 ).
اختلال فوبی اجتماعی به ترس آشکار و مستمر از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد و از این باور ناشی می شود که فرد در این موقعیت ها به گونه ای خجالت آور یا تحقیرآمیز عمل خواهد کرد ( رینولد ، هربرت و فرانکلین ، 2003 ). ویژگی اصلی هراس اجتماعی ترس آشکار و مستمر از موقعیت های اجتماعی یا

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید