ادبیات نظری تحقیق طهارت و نجاست خمر، دیدگاه فقها، کتاب، شیعه، سنی

ادبیات نظری تحقیق طهارت و نجاست خمر، دیدگاه فقها، کتاب، شیعه، سنی

ادبیات نظری تحقیق طهارت و نجاست خمر، دیدگاه فقها، کتاب، شیعه، سنی طهارت و نجاست خمر
مقدمه :
معنی مفهومی خمر به معنای هر مایع مست کننده‌ است و معنای اصلی آن ستر و پوشیدن است و شراب را خمر می‌گویند چون عقل را می‌پوشاند و نمی‌گذارد خوب و بد و خیر و شر را تشخیص بدهد و به همین جهت چادر و روسری زنان را خمار می‌گویند . بین انواع آن مانند شراب ( آنچه از انگور گرفته می‌شود )، نبیذ ( آنچه كه از خرما گرفته می‌شود )، نقیع ( آنچه كه از كشمش گرفته می‌شود )، بتع ( آنچه كه از عسل گرفته می‌شود )، مِزر ( آنچه كه از جو گرفته می‌شود )، یا آنچه كه از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود ، فرقی نیست ( 47 ).
ضرورت بحث از نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى بديهى به نظر مى ‏ رسد ، زيرا تمامى فقيهانى كه در طهارت الكل ترديد كرده ‏ اند دليلى جز نجاست خمر و ساير مسكرات ندارند . به نظر آنان الكل ، ماده اصلى مست كننده ‏ ها را تشكيل مى ‏ دهد به ويژه الكل تخميرى كه از تقطير بخارات شراب به دست مى ‏ آيد . حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضرورى اسلام شمرده مى ‏ شود . ولى نجاست خمر بسان حرمت آن از ضروريات نيست ، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تمامى مذاهب اسلامى است . خمر در آيات قرآني ، پليدي و رفتار شيطاني تلقي گرديده ، نوشيدن ‏ آن ، گناه کبيره قلمداد و هم چون قمار بازي موجب برانگيختن بذرعداوت و دشمني دانسته شده است .( 91 ). براساس روايات اسلامي ، کسي که خمر مي ‏ نوشد ، تا چهل روز ، نماز او پذيرفته نمي ‏ شود . بلکه در تمامي اديان الهي ، هنگامي که کامل ‏ گشته ‏ اند ، تحريم خمر جزء برنامه ‏ هاي قطعي آن ‏ ها بوده است .( 92 ). نوشنده خمر در روز قيامت ‏ با صورت سياه و زبان بيرون آمده درحالي که آب دهان او بر سينه ‏ اش مي ‏ ريزد و فرياد العطش برمي ‏ آورد ، محشور مي ‏ گردد . کسي که جرعه ‏ اي شراب بنوشد ، روح ايمان از وي ‏ گرفته مي ‏ شود و روح ناپاک و پست جايگزين آن مي ‏ گردد .( 93 ). فقيهانى از هر دو گروه ( اماميه و اهل ‏ سنت ) بوده ‏ اند كه حرمت نوشيدن خمر را قطعى دانسته ولى در نجاست آن ترديد كرده ‏ اند . منشأ ترديد ، اشكال در ادلّه نجاست و هم ‏ چنين وجود دليل روايى برطهارت آن بوده است . اثرات الکل
الکل نه ‏ تنها اعتدال رواني و تنظيم حرکات و فعاليت ‏ هاي انسان را مختل ‏ مي ‏ سازد بلکه آثار مخرب ديگري بر دستگاه ‏ هاي مختلف بدن ‏ مي ‏ گذارد ; به عنوان نمونه ، مصرف الکل ، باعث ‏ سوءهاضمه واختلال دستگاه گوارش و کبد مي ‏ شود ، زيرا به علت جاذب الرطوبه ‏ بودن آن ، آلبومين

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید