ادبیات نظری تحقیق سیر، پودر سیر، اثرات تغذیه پودر سیر برای طیور

ادبیات نظری تحقیق سیر، پودر سیر، اثرات تغذیه پودر سیر برای طیور

ادبیات نظری تحقیق سیر، پودر سیر، اثرات تغذیه پودر سیر برای طیور مقدمه :
سير ( Allium sativum ) ( Garlic ) داراي يك پيشينه طولاني در استفاده داروئي مي باشد كه به آن در بيشتر از 2000 سال پيش در نوشتجات طب قديمي چين اشاره شده است . در چندين قرن پيش مصريها سير را براي درمان بسياري از بيماريهاي روده ‎ اي بكار مي ‎ بردند . آريستول و هايپورلكات ( 1915 ) به قدرت شفادهي سير اشاره داشتند و پاستور به خواص داروئي و ضد باكتريائي سير پي برده بود . علاوه بر خواص ضد باكتريائي آن كه به خوبي مكتوب شده است ، خواص ضد قارچي ، ضد پروتوزوآئي و ضد انگلي آن هم مشخص شده است ( 4 ). مطالعات اخير بسياري از خواص درماني و پيشگيري كننده آنرا نشان دادند . در بسياري از اين مطالعات جيره ‎ هاي با كلسترول بالا و عصاره ‎ هاي غليظ شده سير بكار رفته است .
كلمه انگليسي Garvlic هم از Gar – Leak يا گياه نيزه ‎ دار آنگلوساكسونها منشا گرفته است كه اشاره به ساقه ميله ‎ اي گلدار آن دارد ( 6 ).
تا سال 1996 حداقل 1808 مورد مطالعه علمي از جنبه ‎ هاي مختلف شيميائي ، باليني ، فارماكولوژيكي و اپيدميولوژيكي بر روي سير انجام شده است . مطالعات فارماكولوژيكي و باليني بر روي سير در زمينه اثرات ضد ميكروبي ، اثرات ضد سرطان ، كاهش قند خون ، تحريك سيستم ايمني ، اثرات ضد التهابي و آنتي اكسيداني آن بوده است و بيشترين مطالعات سير هم در زمينه اثرات آن در تنظيم چربيهاي سرمي صورت گرفته است . چندين گزارش كلينيكي اثر سير را در كاهش كلسترول در انسانها شرح داده ‎ اند . بعضي از تحقيقات پيشنهاد كردند كه روغنهاي تجاري سير ، پودر سير و عصاره ‎ هاي سير موجود تجاري ممكن است كاهش دهنده كلسترول نباشند ، اگرچه دلايل اين مطلب روشن نيست ولی به نظر مي رسد كه به این مطلب روش تهيه مكملهاي سير و پايداري تركيبات شيميائي و مدت مطالعه برمي ‎ گردد . نگرانيها در مورد سلامتي مصرف كننده از گوشت طيور و ارتباط بين چربي خوراك و بيماريهاي عروق قلبي و توصيه ‎ هاي انجام شده بوسيله انجمنهايي مثل انجمن قلب آمريكا ، اهميت زيادي بر توليد گوشت كم چربي با كلسترول پائين قرار داده است ، بنابراين جاي تعجب ندارد كه تلاش براي كاهش چربي خوراك و مصرف كلسترول به سودمندي قابل ملاحظه ‎ ي عموم مردم و رضايت آنها منتهي شود ( 17 ) در اين بين اثرات سير خوراكي بر كلسترول و چربيهاي طيور و همچنين در عملكرد آنها توسط محققان مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته است .
استفاده ‎ هاي داروئي از سير براي جلوگيري و درمان بيماريهاي عروق قلبي و كاهش فشار خون و كلسترول و به عنوان يك عامل ضد ميكروبي و عامل جلوگيري كننده از سرطان رايج مي باشد . عوامل اصلي فعال تشكيل دهنده سير چندين تركيب ‎ حاوي سولفور است كه به سرعت جذب شده انتقال يافته و متابوليزه مي شوند . نتايج تعداد زيادي از آزمايشات نشان دادند كه سير غلظت كل

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید